Kees Wassenaar

Ik ben Kees Wassenaar, 64 jaar en aangesteld als ‘wethouder van buiten’, zoals men dat wel noemt. In mijn werkzame leven heb ik in diverse functie bij verschillende gemeenten gewerkt. Als hoofd van de afdeling ruimtelijke ordening, als  gemeentesecretaris en gedurende de laatste 12 jaar als wethouder.

Sinds mijn aantreden op 4 juli 2018 als wethouder van de gemeente Wassenaar, heb ik mij ingelezen en ingewerkt. Ook heb ik uiteraard de gemeente verkend, heel veel mensen ontmoet en inmiddels voel ik mij aardig op mijn plek.

En als je door het dorp en de landgoederen loopt of fietst, dan ervaar je automatisch de aandrang om goed voor dat alles te zorgen.

Mijn portefeuille als wethouder biedt daartoe ook alle mogelijkheden. Groen, erfgoed, bouwen en wonen, dat zijn zaken binnen mijn werkgebied die van grote invloed zijn op het aanzien en functioneren van Wassenaar. 

Neem bijvoorbeeld de realisering van het project Valkenburg door onze buurgemeente Katwijk, de renovatie van De Paauw, de onderhoudswerkzaamheden aan de landgoederen en het voldoende bouwen van woningen voor onze inwoners, dat zijn toch zaken die de toekomst van Wassenaar raken en zeker moeten stellen.

Met mijn collega’s in het college van burgemeester en wethouders zal ik daarvoor mijn uiterste best doen. In goed overleg met alle belanghebbenden en betrokken maatschappelijke instellingen.En uiteraard in samenwerking met de gemeenteraad, als hoofd van de gemeente.

Mocht u als inwoner van Wassenaar suggesties of vragen hebben over de zaken die mijn portefeuille betreffen (https://www.wassenaar.nl/bestuur-wassenaar/wethouder-kees-wassenaar_44783) , neem dan gerust contact met mij op: kwassenaar@wassenaar.nl