Groen en duurzaam

In de drukte van de Randstad is Wassenaar, met zijn bos, duin en strand, een kostbaar groen gebied. En dat moet zo blijven. Ons groen zorgt niet alleen voor een mooie woonomgeving, maar vormt ook de natuurlijke verbinding met het Groene hart. De VVD is voor behoud van de groene buffers rond ons dorp. Ook het groenonderhoud en de afvalinzameling in het dorp moeten op orde zijn, zodat  iedereen kan genieten van een prettige leefomgeving. Duurzaamheid draagt bij aan het behoud van onze gemeente voor toekomstige generaties. Vanuit de verantwoordelijkheid om de klimaatdoelen te halen wil de VVD duurzaamheid in Wassenaar stimuleren. De VVD wil dat de gemeente daarom meedenkt met inwoners die een goed initiatief hebben. De gemeente zelf moet waar mogelijk en financieel verantwoord kiezen voor duurzame oplossingen. Zoals een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid van de gemeente, het hergebruik van materialen bij bouwprojecten en het denken vanuit energieneutraliteit bij nieuwbouw. Bij de aanbesteding van bouwprojecten heeft de energieneutrale oplossing de voorkeur.