Veilig

Wassenaar is een fijn dorp om te wonen en werken. Daarbij is veiligheid van groot belang. Inbraken, ongelukken in het dorp en aan het strand en het langer thuis wonen van ouderen zorgen voor druk op de hulpverlening. De VVD vindt daarom dat het veiligheidsapparaat van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en Reddingsbrigade van hoog niveau moet zijn. Binnen de wijken zijn de bewoners zelf via buurtapps heel actief in het signaleren van potentiële veiligheidsrisico’s. Dit vindt de VVD een heel goed initiatief, in aanvulling op het succes van de wijkagent. De gemeente moet actiever het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) onder de aandacht brengen van (nieuwe) inwoners. Met elkaar kunnen we het aantal woninginbraken verder terug brengen.