Verkeer

Het verkeer in Wassenaar loopt vast, mensen kunnen het dorp niet in, uit en door. Dat is een groot probleem, voor inwoners en voor ondernemers. Er ligt een grote uitdaging om de doorstroming van verkeer en het tegengaan van sluipverkeer in balans te brengen. De VVD wil bereikbaarheid in en rond Wassenaar, met behoud van het groene karakter en de leefbaarheid van het dorp. De VVD wil een structurele oplossing voor de hinder van de A44/N44. Samen met de regio maken we een serieus plan voor de ondertunneling van de N44. Hierdoor kan het verkeer beter doorstromen richting Den Haag en Amsterdam. Dit gaat de opstoppingen in het dorp tegen, vermindert geluidshinder en verbetert de luchtkwaliteit. Ook wil de VVD direct het Rozenplein aanpassen om een einde te maken aan de opstopping in de spits.

Vanwege de vele fietsers, senioren en kinderen in ons dorp is het van belang dat stoepen, wegen en fietspaden optimaal worden onderhouden. Wegwerkzaamheden zijn dus van belang. Maar de VVD wil een einde aan het oerwoud aan omleidingsborden van de afgelopen jaren en aan het stelselmatig uitlopen van de werkzaamheden. Dit kan door stevige contractafspraken te maken met de uitvoerders, ook over de consequenties als er niet binnen de afgesproken planning wordt opgeleverd. Vanwege de vele fietsers wil de VVD dat alle fietspaden veilig zijn. Aan onveilige situaties, zoals op de Van Starrenburglaan en in het duingebied, wordt zo snel mogelijk een eind gemaakt.