Ondernemers

Wassenaar heeft enkele grote en veel midden- en kleinbedrijven. Onze winkels en bedrijven leveren een grote bijdrage aan de lokale economie en de levendigheid van ons dorp. De VVD vindt dat zij de vrijheid moeten hebben om te kunnen ondernemen. De noodzakelijke regelgeving moet daarom tot een minimum worden beperkt en vergunningen moeten beter en sneller worden verwerkt. Winkels moeten goed bereikbaar zijn en er is parkeergelegenheid voor zowel fiets als auto. 

De VVD wil dat de gemeente overlegt met Defensie over het uitbreiden van Maaldrift om meer ruimte te bieden aan onze ondernemers. Het ondernemersbeleid is aan de ondernemers zelf. Maar om de dienstverlening vanuit de gemeente te vereenvoudigen wil de VVD dat er één aanspreekpunt voor ondernemers komt.