Toerisme en recreatie

Wassenaar is door de ligging en door de vele recreatiemogelijkheden een fantastisch dorp. Het is de taak van de gemeente om dit beeld van Wassenaar uit te dragen. Het faciliteren van onze recreatieve bedrijven door lagere lasten, minder regels en samenwerking met de omliggende gemeenten, moet zorgen voor een aantrekkelijk aanbod voor toeristen en strand- en natuurliefhebbers. De VVD vindt dat de rol van de gemeente zich moet beperken tot het ondersteunen van goede initiatieven en evenementen. Het is geen taak van de gemeente om zelf evenementen te organiseren. Dat kunnen onze Wassenaarse organisaties uitstekend zelf.

Om ons dorp ook voor toeristen en recreanten aantrekkelijk te houden is handhaving van belang. De VVD wil dat de gemeente meer en actiever gaat optreden tegen onbeschoft gedrag: het achterlaten van zwerfafval, het niet opruimen van hondenpoep, het veroorzaken van geluidsoverlast, foutparkeren en fietsen op voetpaden.