Jeugd

De jeugdzorg in Wassenaar is goed georganiseerd. Dat is mede het resultaat van goede samenwerking met scholen, politie en het verenigingsleven. De VVD vindt dat verenigingen zoals sportclubs en scouting intensiever door de gemeente kunnen worden betrokken. Het ophalen en benutten van signalen vanuit deze actieve verenigingen levert een bijdrage aan jeugd- en jongerenprogramma’s en aan het vroegtijdig signaleren van problemen. De VVD wil dat drank- en drugsmisbruik onder Wassenaarse jongeren wordt aangepakt.