Ouderen

Hoe fijn is het als je zo lang mogelijk thuis in je vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Dat kan alleen als er vitale organisaties zijn om waar nodig thuiszorg te verlenen. Als het zelfstandig wonen niet meer gaat, vindt de VVD dat er in Wassenaar verpleeghuiscapaciteit moet zijn om zoveel mogelijk in de eigen omgeving opgenomen te worden. Zo kan professionele zorg in aanvulling op de mantelzorg worden verleend. De VVD wil dat de gemeente een plan maakt hoe sociaal isolement van ouderen in Wassenaar kan worden voorkomen. Sport en een actief verenigingsleven kunnen hierbij helpen. De mantelzorgers en vrijwilligers zijn een essentiĆ«le  en waardevolle schakel in de totale ondersteuning. De VVD wil dat zij zo goed mogelijk worden ondersteund. Hun inzet telt, het aanbod van zorgverleners moet hierop inspelen zodat overlap in activiteiten wordt voorkomen.