Cultuur

De gemeente heeft een regierol bij het stimuleren van kunst en cultuur omdat het vorm en inhoud geeft aan de samenleving. Een goed cultuuraanbod heeft tevens een positief effect op de aantrekkingskracht van Wassenaar als gemeente. Maar dit aanbod dient niet louter afhankelijk te zijn van overheidssubsidies.

De cultuursector moet financieel meer op eigen benen komen te staan en zich voor haar financiering meer dan nu richten op bezoekers, donateurs en sponsoren. De vestiging van een museum op het Landgoed Voorlinden verrijkt het culturele leven in ons dorp. Het is een grote aanwinst voor Wassenaar en maakt het dorp nog aantrekkelijker. Dit particulier initiatief verdient alle lof van de gemeente.