Sport

Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten.  Daarom moet de gemeente stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is. De gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot breedtesport, sport voor mensen met een beperking en de relatie tussen sport en jeugdbeleid. Het is vanzelfsprekend dat sportvoorzieningen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang moeten nauw samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. De gemeente moet met de inrichting van de openbare ruimte rekening houden met het inrichten van sport- en speelvoorzieningen zoals trapveldjes voor de jeugd.

Er moet samenhang komen tussen sport- en jeugdbeleid. De gemeente kan hierin een regierol spelen.

Wat de VVD betreft moeten kinderen altijd kunnen sporten, ook als ouders dat niet kunnen betalen.