Financiën

De VVD staat voor een verantwoord financieel beleid. De algemene reserve, onze spaarpot, hebben we in het verleden opgebouwd. Daar hebben we nu allemaal profijt van en dat moeten we ook doorgeven aan de volgende generatie. De gemeente moet daarom stoppen met teveel geld uitgeven. De VVD wil, net als de provincie, dat de gemeente begrotingen maakt die sluitend zijn. Dat betekent ook kritisch kijken naar het nut en de noodzaak van de uitgaven. De VVD zet in op de laagst mogelijke lasten voor de Wassenaarders. Dat betekent ook dat de gemeente scherp naar de eigen efficiency kijkt, waardoor bijvoorbeeld de kosten van de bouwleges omlaag kunnen.

Het is belangrijk dat Wassenaar een aantrekkelijk dorp blijft. De VVD staat daarom positief tegenover langetermijninvesteringen zoals bijvoorbeeld een nieuwe sporthal, het opknappen van de Paauw en het ondertunnelen van de Rijksstraatweg. Deze kunnen uit de algemene reserve worden gefinancierd. Onderhoud en exploitatie moeten vervolgens uit de lopende begroting worden betaald.