Dienstverlening

De VVD vindt het van groot belang dat de gemeente zich dienstverlenend opstelt. Het bestuur moet actief in contact zijn met de inwoners. De VVD wil daarom dat de gemeente de communicatie over werkzaamheden en afvalinzameling dus niet uitbesteedt aan uitvoerders, maar dit zelf doet. De communicatie vanuit de gemeente is volledig en duidelijk. Ook de verbinding met de wijken moet beter en effici├źnter. Wassenaar heeft veel buurtverenigingen. De VVD wil graag dat de gemeente veel meer samenwerkt met deze buurtverenigingen. Zij hebben kennis over wat er leeft in de wijk. De verenigingen bieden de gemeente de kans om het contact met de inwoners te verstevigen. De ambtenaren die zich met de wijken bezig houden vormen de schakel tussen de gemeente en de buurtverenigingen. Zij moeten als wijkambtenaar weten wat er leeft en beter

bereikbaar zijn. Via digitale dienstverlening en het gebruik van buurtapps  worden direct betrokkenen snel en gericht op de hoogte gesteld. 

De VVD wil ook dat mensen eenvoudig digitaal zaken kunnen doen met de gemeente. De VVD wil dat het digitale beleid een speerpunt van de gemeente wordt. Digitale veiligheid is daarbij een belangrijk onderwerp. Dat betekent dat de systemen waarmee de gemeente werkt veilig moeten zijn en dat alle ambtenaren alert moeten zijn op de risico┬┤s van het werken met persoonsgegevens.