Werk

Het hebben van een baan zorgt voor eigenwaarde, economische zelfredzaamheid en betrokkenheid bij de samenleving. De VVD vindt het daarom van belang om mensen, jong en oud, op weg te helpen naar werk. Via scholing, re-integratie en regionale bemiddeling. Het werkgeversservicepunt moet zorgen voor een goede samenwerking met werkgevers binnen en buiten Wassenaar en met de verschillende arbeidsmarktregio┬┤s en met andere gemeenten. De VVD wil dat de gemeente stuurt op het slechten van de drempels naar werk en van mensen met een bijstandsuitkering een actieve bijdrage naar vermogen vraagt.