• Zaterdag Kerstactie in de Langstraat

  11 december − Negen maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is er veel bereikt. De coalitievorming was geen sinecure. Evenals de eerste begroting van het nieuwe college van B&W. Er is hard gewerkt aan een echt sluitende begroting en plannen voor behoud van onze zelfstandigheid. Als grootste partij neemt de Wassenaarse VVD daar haar verantwoordelijkheid in. Voor en na de verkiezingen. Nu de provincie daar ook van overtuigd is, krijgt Wassenaar weer een kroonbenoemde burgemeester. We gaan graag met u in gesprek over uw wensen voor 2019. Kom zaterdag 15 januari tussen 11.00 en 14.00 uur langs op het pleintje voor Broeders. Lees verder

 • VVD Wassenaar houdt aandacht voor N44

  Bij regenachtig weer is dit helaas het normale verkeersbeeld rond Den Deijl

  29 november − Het belangrijkste moment van het politieke jaar, de begroting, ligt alweer even achter ons. Voor de VVD Wassenaar is dat geen reden om achterover te leunen. Een belangrijk thema is nog steeds de doorstroming op de N44/A44. Lees verder

 • Een nieuwe begroting voor een zelfstandig en verantwoordelijk dorp

  02 november − Deze week behandelt de gemeenteraad de eerste begroting van het nieuwe College waar de afgelopen maanden hard aan is gewerkt. Na vier jaar oppositie en een verkiezingsoverwinning, doet de Wassenaarse VVD weer mee in het dorpsbestuur. Zo kunnen wij het vertrouwen van duizenden Wassenaarders het beste waarmaken. Juist in deze cruciale periode voor onze zelfstandigheid is samenwerken voor Wassenaar belangrijk. Lees verder

 • Afvalbaas of baas over afvalbeleid?

  24 oktober − Afgelopen woensdag kwamen raadsleden uit alle zes Avalex-gemeenten bijeen in het gemeentehuis van Leidschendam-Voorburg om het over de toekomst van Avalex te hebben. Concrete aanleiding was het door externe adviseurs opgestelde rapport, waarin verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt waren. Lees verder

 • Een zelfstandig Wassenaar voorziet in een levendig en florerend winkelgebied

  19 oktober − Op 10 oktober waren VVD wethouder Caroline Klaver en diverse VVD Raadsleden aanwezig bij de presentatie van het door het Centrummanagement gemaakte, richting gevende, Beeldkwaliteitsplan. Een plan waardoor het centrum nog aantrekkelijker kan worden om er inkopen te doen, maar ook een gebied waar het gezellig is om langer te verblijven. Lees verder

 • Wassenaarse VVD bepleit zelfstandigheid en aanpak verkeersproblemen bij provincie

  24 september − Vorige week bracht de VVD een bezoek aan de VVD-statenfractie en gedeputeerden in onze provincie. Het bezoek was bedoeld om toe te lichten welke koers Wassenaar vaart na de verkiezingen van maart. Lees verder

 • Vertrouwen in onze toekomst

  03 september − Sinds de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een drukke periode achter de rug; twee (in)formaties o.l.v. Wassenaarder Dick Sluimers, een nieuw coalitieakkoord en een nieuwe wethoudersploeg. Als VVD doen we - na vier jaar in de oppositie - weer mee in het dorpsbestuur. Zo kunnen wij onze ambities ook het beste waarmaken! Lees verder

 • Terwijl de coalitie onderhandelingen nog steeds in volle gang doorgaan, doet de VVD fractie gewoon haar werk

  15 juni − Ook deze week worden er weer gesprekken gevoerd over de te vormen coalitie voor Wassenaar en gaan de “gewone” werkzaamheden van de fractieleden door. Er waren wederom diverse bijeenkomsten waarvoor vertegenwoordigers uit de Wassenaarse politiek uitgenodigd waren. Lees verder

 • Symposium van de Rekenkamercommissie: ”De burger neemt het initiatief.”

  14 juni − Terwijl de coalitiegesprekken in volle gang zijn, wordt er door de VVD-fractie natuurlijk wel gewoon doorgewerkt! Namens de VVD Wassenaar namen de fractieleden Willemijn, Monique en Yvonne deel aan een symposium van de gezamenlijke Rekenkamer van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Lees verder

 • Jeugdhulp in Wassenaar: “Van transitie naar transformatie.”

  13 juni − In de decentralisatie van de jeugdhulp worden momenteel grote stappen gezet. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van passende hulp. Vanuit de overheid is voorgeschreven dat elke gemeente de jeugdhulp samen met een aantal andere gemeentes moet regelen. Wassenaar doet dit in een samenwerkingverband van 10 gemeentes, de H10, en in dit verband wordt ook de jeugdhulp gezamenlijk ingekocht. Lees verder

 • En nu aan de slag!

  13 april − De kiezer heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen gesproken, nu is de politiek aan zet. Met afstand is de VVD met zes zetels de grootste partij in de Wassenaarse gemeenteraad gebleven. Dat geeft ons vertrouwen en de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan goed bestuur in Wassenaar. Met een nieuwe en enthousiaste fractie wil de VVD, na vier jaar oppositie, ook weer constructief meedoen in het bestuur om zo haar beloftes van de verkiezingen waar te maken. Lees verder

 • VVD haalt 50% meer zetels in gemeenteraad.

  26 maart − Afgelopen woensdag heeft Wassenaar gekozen voor DOEN. Met een opkomst percentage van 60% (landelijk 55%) hebben de Wassenaarders hun stem duidelijk laten horen. De VVD is blij dat zij wederom als grootste partij uit de stembus is gekomen en met 6 zetels in de gemeenteraad komt. Lees verder

 • Reactie op de open brief van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen

  14 maart − De fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, D66, GroenLinks, PvdA en Passie voor Wassenaar hebben in een open brief teruggekeken op de afgelopen vier jaar. Ze hebben zichzelf een goed rapportcijfer gegeven. Het beeld dat ze oproepen getuigt in onze ogen niet bepaald van zelfkennis, maar eerder van zelfingenomenheid. Lees verder

 • Zelfstandigheid is bij ons in goede handen

  13 maart − De discussie rondom de bestuurlijke toekomst van Wassenaar speelt hoog op onder druk van de aanstaande verkiezingen, het rumoer bij onze directe buren en de enquête die was uitgezet onder de inwoners van Wassenaar. Lees verder

 • Dunea laat huishoudens jarenlang teveel betalen

  26 februari − De VVD fractie in de gemeenteraad heeft wethouder Blommers gevraagd om ervoor te zorgen dat mensen die jarenlang te veel voor hun drinkwater hebben betaald, worden geholpen. Mensen die onbedoeld een te grote watermeter in huis hebben, betalen al jaren 130 tot 180 euro per jaar teveel aan zogenaamd vastrecht. Lees verder

 • Political Cafe for Expats living in Wassenaar

  23 februari − DiplomatMagazine and VVD Wassenaar are organising together a Political Cafe for Expats living in Wassenaar on March 6 in Auberge De Kieviet, Stoeplaan 27 in Wassenaar. The event will start at 8pm. Lees verder

 • Slimmer samenwerken noodzakelijk

  21 februari − De afgelopen periode ging het vaak over een eventuele fusie van Wassenaar. Die discussie is vooral in gang gezet van buitenaf door vermeende ontoereikende bestuurskracht en structureel onhoudbare gemeentefinanciën. Terecht worden door velen van u kritische vragen gesteld over het nut en noodzaak van een fusie. De VVD Wassenaar gelooft stellig dat we de problemen zelf op kunnen lossen, en dat een fusie daarvoor niet de oplossing is. Dat zal echter niet vanzelf gaan. Lees verder

 • Zelfstandigheid vereist gezonde financiën

  14 februari − Voor de VVD is de zelfstandigheid van Wassenaar het uitgangspunt, waarbij wij zeggenschap behouden over onze eigen leefomgeving en voorzieningen, tegen zo laag mogelijke lasten. Lees verder

 • Groen behouden én beperkt bouwen

  12 februari − Het groen rond en binnen Wassenaar is kenmerkend voor onze gemeente. De Wassenaarse VVD maakt zich op alle fronten sterk voor behoud van de groene buffers aan de gemeentegrenzen en wil ook binnen het dorp geen verdere afbreuk van het groene Wassenaarse karakter. En toch moet er volgens de VVD gebouwd worden om te voorkomen dat het dorp blijft vergrijzen. Lees verder

 • Also expats can vote in local elections

  11 februari − The same requirements for casting a vote in the municipal council elections apply to Dutch nationals and EU citizens. A voter needs to meet three requirements. Lees verder