Nieuws

 • VVD denkt aan ondernemend Wassenaar

  01 juli − Ook tijdens de formatie is de Wassenaarse VVD zich dagelijks blijven inzetten voor ons prachtige dorp. Deze week hebben we bijzondere aandacht voor de ondernemers in Wassenaar. WIj zijn heel dankbaar dat er zoveel ondernemers zijn die Wassenaar mooier maken. Lees verder

 • Wassenaarse VVD voorstander van stimulering van verduurzaming

  15 juni − Recentelijk was er weer een Wassenaarse Klimaattafel en de Wassenaarse VVD was erbij. De bijeenkomst was in de Warenar en werd grotendeels verzorgd door de Groene Meent. Dit is een initiatief om inwoners te stimuleren om de 'meent', onze gemeenschappelijke samenleving, groen en leefbaar te houden. Voorbeelden zijn Fietsmaatjes, een scan van je huis om warmtelekken te detecteren, circulair shoppen en Samen Slim Rijden. Lees verder

 • Wassenaarse VVD fractie bezoekt Camping Duinhorst

  03 juni − De fractie werd ontvangen door de beheerders Jan Willem van Reeuwijk en Pieter Verdegaal. Lees verder

 • Sporten is gezond!

  31 mei − Je bent al sporter als je gedurende 1 maand of langer 4 keer of vaker hebt gesport. Dat komt neer op zo’n slordige 1x per week en is voor iedereen wel te doen. Toch? Lees verder

 • Wassenaarse VVD stelt haar nieuwe commissieleden aan u voor

  20 mei − Onze nieuwe commissieleden Manuel Dijkstra en Matthijs Stekelenburg stellen zich voor. Lees verder

 • VVD pleit voor actie om geluidsoverlast van vliegtuigen te verminderen

  11 mei − Afgelopen weken bereiken ons meer en meer meldingen van overlast van het geluid van laag overvliegende vliegtuigen op weg naar Schiphol. Van noord tot zuid, van Meijendel tot in het centrum van ons dorp. Lees verder

 • Coalitie gesprekken: informatie afgerond en start formatie

  29 april − Zoals u wellicht nog weet heeft de heer Martijn Bolkestein afgelopen weken als informateur vele gesprekken gevoerd met alle partijen en met name met de Wassenaarse VVD en Hart voor Wassenaar. We zijn tot de conclusie gekomen dat er voldoende vertrouwen is om met elkaar de volgende fase in te gaan. Lees verder

 • Eerste resultaten nascheiden afval veel beter dan verwacht

  24 april − Sinds 1 januari van dit jaar is de uitvoering gestart van de nascheiding van ons restafval en kan PMD weer in de grijze container. Avalex haalt het bij ons op en brengt het naar afvalverwerker HVC. HVC scheidt het afval vervolgens machinaal (=nascheiden). De Wassenaarse VVD is met raadslid Iwein Borm de aanjager geweest van de beleidsmatige wijziging en het gebruiken van toegepast gezond verstand. Bij het bronscheiden werd er 26 kilo afval gescheiden en de verwachting van nascheiding was 28 kilo per inwoner. Dat verschil zou onvoldoende zijn voor deze grote wijziging. Maar de eerste resultaten zijn nu binnen en in een kwartaal tijd is er doorgerekend naar jaarresultaat 40 kg per inwoner aan verpakkingsmateriaal gescheiden. En dat is heel erg goed nieuws! Lees verder

 • Wassenaarders bedankt voor uw stem!

  24 maart − Net als in 2018, is de Wassenaarse VVD de grootste partij. We komen terug in de gemeenteraad met 5 zetels, wat wel 1 minder is dan 4 jaar geleden. Helaas was de opkomst met 56% lager dan 4 jaar geleden (60%). Een signaal dat we als lokale politieke partijen zeker ter harte moeten nemen, want blijkbaar zijn we niet in staat u duidelijk te maken wat de lokale politiek voor u doet. Lees verder

 • VVD overhandigt plan Royal Park Lane aan minister

  15 maart − Caroline Klaver-Bouman, lijsttrekker van de Wassenaarse VVD en wethouder verkeer, heeft het plan voor de Royal Park Lane/Poort naar de Hollandse Duinen overhandigd aan Mark Harbers, minister voor Infrastructuur en Waterstaat. Lees verder

 • Samenwerkende doeners willen de mouwen opstropen voor alle Wassenaarders

  15 maart − Morgen is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bekend. U heeft de afgelopen weken de nodige verkiezingsprogramma’s in de bus gehad, de posters langs de weg gezien en heel veel artikelen van politieke partijen in deze krant kunnen lezen. Nu heeft u nog een dag de tijd om te kiezen op welke partij u gaat stemmen. Daarom zetten wij graag voor u op een rijtje waar de Wassenaarse VVD voor staat. Lees verder

 • Het eerlijke verhaal over onze gezonde gemeentefinanciën

  08 maart − Het onderwerp gemeentefinanciën klinkt misschien saai, maar het is wel de kern van waar het gemeentebestuur over gaat. Er wordt jaarlijks ca. €70 miljoen uitgegeven, oftewel ca. €2.600 per inwoner per jaar. Een groot deel daarvan hangt samen met wettelijk verplichte taken waar de raad amper invloed op heeft. Maar tegelijkertijd zijn er genoeg bananenschillen waarover de raad kan uitglijden. Lees verder

 • De Wassenaarse VVD blijft het groene dorpskarakter versterken

  02 maart − Alle Wassenaarders genieten van onze groene woonomgeving. Wassenaar is mede daardoor de fijnste woongemeente in Zuid-Holland. De Wassenaarse VVD blijft zich hard maken voor het groen. Lees verder

 • Verminder geluidsoverlast Schiphol!

  17 februari − Heeft u net als wij ook zo last van de geluidsoverlast van de steeds vaker laag overvliegende vliegtuigen van Schiphol? Lees verder

 • International Wassenaarders: We want your vote! ¡Queremos to voto!

  15 februari − Monday 14 - Wednesday 16 March, the Netherlands will have Local Elections. EU citizens and citizens from non-EU countries are allowed to vote in municipal elections if they meet the requirements. Citizens from non-EU countries are allowed to vote if they have lived legally in the Netherlands for at least 5 years before the election. Lees verder

 • De Paauw een parel voor álle Wassenaarders

  10 februari − De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad zich gebogen over de toekomst van De Paauw. De Wassenaarse samenleving heeft in 2019 duidelijk gekozen om De Paauw in eigendom van de gemeente te houden. Na onderzoek naar mogelijke varianten heeft de gemeenteraad in 2020 gekozen om van De Paauw een volwaardig bestuurscentrum te maken, zodat de gemeentewerf en het gemeentekantoor voor huisvesting vrijgespeeld kunnen worden. Na een tweede participatietraject in 2021 en een uitvoerig onderzoek naar technische eisen, subsidiemogelijkheden en mogelijke gebreken heeft de raad op 1 februari het startsein gegeven. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2022

  04 februari − Het verkiezingsprogramma 2022-2026 is hier online beschikbaar. Lees verder

 • Een veilig en schoon dorp

  02 februari − Een veilig en schoon dorp klinkt logisch, maar komt niet vanzelf. Ook hier zijn keuzes te maken. Vaak zijn dat financiële keuzes maar ook keuzes voor de inrichting van onze leefomgeving. Voor de Wassenaarse VVD is het belangrijk dat inwoners zich dag en nacht veilig voelen. Op straat, op school, op de werkvloer en thuis. Lees verder

 • Gezond in Wassenaar

  24 januari − De Wassenaarse VVD heeft voor de komende verkiezingen een lijst met mensen uit de leeftijdscategorieën van 20 tot 70 en met zeer diverse achtergronden. Immers Wassenaar is een woonplaats waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Dan is een goede afspiegeling van de bevolking ook van groot belang in de lokale volksvertegenwoordiging. Lees verder

 • Wassenaarse VVD zet in op slimme verduurzaming, die voor inwoners betaalbaar is

  19 januari − Nederland heeft in 2015 het klimaatverdrag van Parijs ondertekend. Daarmee heeft ons land zich verplicht tot het nemen van maatregelen om het CO2-niveau terug te dringen om daarmee een bijdrage te leveren aan een leefbare aarde. Hierbij staat in Wassenaar de transitie van de warmtevoorziening van de huizen centraal, met als lange termijn doelstelling (2050) het vermijden van het gebruik van fossiele brandstoffen. De meeste wijken in Wassenaar kunnen echter niet makkelijk van het gas af. Wij streven naar een verantwoorde wijze van invulling van de verduurzamingsopgave. Lees verder