Nieuws

 • Wat is er veel bereikt afgelopen jaar!

  13 juli − Vorige week was de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces. Maar ons werk voor Wassenaar gaat door. Natuurlijk zullen we de spreekwoordelijke batterijen opladen in onze fractie om er in het nieuwe politieke jaar weer vol tegenaan te kunnen. Lees verder

 • Wij zijn blij met toezegging Jagerslaan-Storm van ’s-Gravesandeweg

  13 juli − Het is een van de bekendste kruisingen in ons dorp: de kruising Jagerslaan-Storm van ’s-Gravesandeweg. Voor de Wassenaarse VVD is het van belang dat iedereen die van A naar B wil ons dorp, of je nu graag fietst, wandelt, autorijdt of het OV gebruikt, dit veilig kan doen. Lees verder

 • De financiën van Wassenaar, hoe zit het nu echt?

  08 juli − De afgelopen weken zijn er veel berichten in de media geweest die een uiterst somber beeld schetsen over de staat van onze gemeentefinanciën. Nu staat het een ieder vrij om zijn visie hierop voor het licht te brengen, echter lijkt het ons goed om nu eens het beeld op basis van feiten te schetsen. Lees verder

 • Onze inzet voor de toekomst van Wassenaar

  26 juni − Voor de Wassenaarse VVD staat voorop dat we ons dorp levendig houden. Met goede scholen, een zwembad, een bibliotheek, een gezellige dorpskern, fijne horeca en een eigen theater. Waar het groen wordt onderhouden en de wegen en bruggen worden vernieuwd. Dat was onze inzet deze week bij de behandeling van de Kadernota voor 2025 en verder. Hierin staat welke plannen we de, een bibliotheek, een gezellige dorpskern, fijne horeca en een eigen theater. Waar het groen wordt onderhouden en de wegen en bruggen worden vernieuwd. Dat was onze inzet deze week bij de behandeling van de Kadernota voor 2025 en verder. Hierin staat welke plannen we de, een bibliotheek, een gezellige dorpskern, fijne horeca en een eigen theater. Waar het groen wordt onderhouden en de wegen en bruggen worden vernieuwd. Dat was onze inzet deze week bij de behandeling van de Kadernota voor 2025 en verder. Hierin staat welke plannen we de komende jaren voor Lees verder

 • Een nieuwe school voor Wassenaar- Noord

  21 juni − Goed onderwijs en een goede, gezonde ontwikkeling van onze jongeren zijn belangrijk. Belangrijk voor de toekomst van deze jongeren, maar ook voor de toekomst van Wassenaar. Met een sterk onderwijsaanbod houden wij ons dorp tenslotte levendig en aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Lees verder

 • Degelijk bestuur, degelijke financiën

  17 april − De Wassenaarse VVD vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in ons mooie dorp. Zodat we veilig over straat kunnen, het groen wordt onderhouden en het vuil wordt opgehaald. Zodat er goede scholen zijn, we kunnen sporten, gezellig kunnen winkelen of kunnen uitwaaien op ons fijne familiestrand. En dat allemaal zonder dat we onnodig hoge belasting betalen. Lees verder

 • De Groene Zone en het Bezwaar van Wassenaar: Een Verhelderende Uitleg

  13 april − De Wassenaarse VVD kijkt vol verwachting naar de ontwikkeling van het voormalige vliegkamp Valkenburg. We streven naar een ecologische groene zone die als overgangsgebied tussen Wassenaar en Katwijk dient. Deze zone moet niet alleen de wijk Valkenhorst verrijken met groen, maar ook een leefbaar klimaat bieden voor nieuwe bewoners en bezoekers van zowel natuurgebieden als de gemeente Wassenaar Lees verder

 • Wassenaarse VVD kiest voor Compromis Schouwweg-Noord

  29 maart − Herinrichting Schouwweg-Noord Het is een onderwerp dat de gemoederen in ons mooie dorp erg heeft beziggehouden de afgelopen maanden: de herinrichting en opknapbeurt van de Schouwweg-Noord en het tegelijkertijd duurzaam veilig opnieuw inrichten hiervan. Goed nieuws dat deze vernieuwing doorgaat, met een oplossing die voor de meeste partijen acceptabel is. Lees verder

 • Bestuurskracht !

  01 maart − Afgelopen dinsdag hebben we in de Wassenaarse gemeenteraad het bestemmingsplan voor Residentie Parkzicht vastgesteld. Lees verder

 • De Wassenaarse dorpkern wordt vernieuwd

  17 januari − Goed nieuws voor Wassenaar! De dorpskern wordt vernieuwd en toekomstbestendig gemaakt. Afgelopen dinsdag keurde de gemeenteraad het plan hiervoor goed. Na zeven jaar praten en plannen gaan we straks echt tot uitvoering over. De VVD is blij met dit besluit. Lees verder

 • Vertrek gewaardeerd raadslid

  23 december − Wij betreuren het vertrek van ons zeer gewaardeerde raadslid Monique van Deursen. Een betrokken en deskundig raadslid, met specifieke aandacht voor sociale zaken, waaronder jeugdzorg en participatie Lees verder

 • Volle steun voor plan dorpskern

  08 december − De Wassenaarse VVD is zeer enthousiast over het plan dat voorligt om onze dorpskern te vernieuwen. Na zeven jaar praten en plannen is het tijd om tot uitvoering over te gaan. Dat zou een geweldige impuls geven aan Wassenaar. Lees verder

 • Dank voor uw stem !

  01 december − Ruim vijftienduizend Wassenaarders gingen vorige week naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. Dat is een mooie opkomst van 82,7%. In onze gemeente werd de VVD de grootste, met bijna een derde van alle stemmen. In lijn met de landelijke trend zagen we ook hier winst bij de PVV, GL-PvdA, NSC en BBB. Lees verder

 • Het verkeert

  29 november − Afgelopen dinsdag is het ontwerp-wegencategoriseringsplan besproken in de gemeenteraad. Een plan waarin verkeersveiligheid bovenaan staat en waarin ook aandacht is voor bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit gepresenteerde plan is een startpunt voor het gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zodat het een breed gedragen plan kan worden. Lees verder

 • Drukbezocht politiek cafe met Bente Becker van de VVD

  17 november − Afgelopen woensdagavond organiseerde de VVD een politiek café met de Wassenaarse VVD-kandidaat voor de Tweede Kamer in de Warenar. Lees verder

 • De kracht van uw stem

  17 november − Aanstaande woensdag vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Hierbij wordt iedere volwassen inwoner uitgenodigd om de toekomst van ons land mede vorm te geven. Stemmen is een bijzonder en kostbaar recht. U komt toch ook stemmen? Lees verder

 • Verkeersveiligheid en bereikbaarheid prioriteit

  10 november − Afgelopen maandag is het wegencategoriseringsplan besproken in de Commissie Fysieke Leefomgeving. Een plan waarin ook aandacht is voor bereikbaarheid. De Wassenaarse VVD is verheugd dat het College ook op het gebied van verkeer voortvarend aan de slag is. Lees verder

 • Investeren in een mooi dorp

  03 november − Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad de begroting voor 2024 vastgesteld. Een sluitende begroting, waarin de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. En waarin ruimte is voor investeringen: onder meer in verkeersveiligheid, onderhoud van wegen en groen, een levendige dorpskern en sport. Voorzieningen waar elke inwoner plezier van heeft. Lees verder

 • Opening van de nieuwe gemeentelijke sporthal

  27 oktober − Eindelijk is het dan bijna zover, de nieuwe gemeentelijke sporthal is bijna af. Een prachtig moment voor alle (binnen) sporters en alle verenigingen in Wassenaar. Iedereen is klaar om deze prachtige, volledig Energie Neutraal Gebouwde (ENG), sporthal in gebruik te gaan nemen. Helaas is het nog niet zo ver, want deze hal moet aangesloten worden op het stroomnet. Lees verder

 • Investeren! (2)

  20 oktober − Komend jaar hebben we zo’n 88 miljoen euro te besteden in Wassenaar. Het College presenteerde deze maand haar begroting en maakte daarbij duidelijke keuzes, gebaseerd op het Coalitieakkoord ‘Samen voor Wassenaar, koersvast, open en betrokken’. Naast dat we investeren in verkeersveiligheid, goede sportmogelijkheden en een bloeiend dorpscentrum hebben we meer prioriteiten: goed onderhoud, ruimte voor ondernemerschap en efficiënte afvalinzameling. Lees verder