Nieuws

 • Met volle energie weer aan de slag voor Wassenaar!

  15 september − Traditiegetrouw heeft de Wassenaarse VVD afgelopen weekend weer het nieuwe politieke seizoen afgetrapt met onze jaarlijkse fractiedag. Dit keer vond deze plaats in restaurant de Landbouw, al sinds 1868 een Wassenaars restaurant. We kijken hierbij altijd terug, staan stil bij wat er komen gaat zodat we met de juiste focus weer aan de slag kunnen. Het gaat ons hierbij altijd om de inhoud, want resultaten tellen. Lees verder

 • Ons dorp moet schoon, heel en veilig zijn

  01 september − De Wassenaarse VVD is verheugd dat er voortvarend werk gemaakt wordt van de uitvoering van het coalitieakkoord. De Wassenaarse VVD heeft samen met coalitiepartners CDA, D66, DLW en PvdA afgesproken dat er structureel meer geld gaat naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Lees verder

 • Trots op schoonste familiestrand Wassenaarse Slag

  07 augustus − De Wassenaarse VVD-fractie heeft een werkbezoek gebracht aan de Wassenaarse Slag en met strandpaviljoenhouders gesproken. Een van de aanleidingen van dit bezoek was de oprichting van de vereniging van strandpaviljoens Wassenaar (VVSW). Ook is de Wassenaarse Slag vorige week uitgeroepen tot ‘Schoonste Strand van Zuid-Holland’ in de jaarlijkse ‘Schoonste Strand Verkiezingen’. Heel mooi nieuws! Lees verder

 • Succesvol ondernemerscafé met Micky Adriaansens in Wassenaar

  07 juli − Maandagavond 3 juli was Micky Adriaansens, de VVD Minister van Economische Zaken en Klimaat, te gast bij het ondernemerscafé van de Wassenaarse VVD in de Oostdorperhoeve. Meer dan 50 aanwezigen konden met de minister in gesprek gaan en van gedachten wisselen over allerlei zaken die hen als ondernemer/inwoner aangaat. Lees verder

 • Wassenaarse VVD blij met daadkrachtig en degelijk financieel beleid

  30 juni − Wat gaan we het komende jaar doen met het gemeentegeld? Daar geeft de kadernota ‘Samen met Wassenaarders aan de slag’ antwoord op. Afgelopen dinsdag werd deze besproken in de Gemeenteraad. We gaan investeren in de maatschappelijke voorzieningen in ons dorp. En het huishoudboekje blijft op orde. Lees verder

 • Ondernemerscafé met Micky Adriaansens

  23 juni − Maandagavond 3 juli komt Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat naar Wassenaar voor het ondernemerscafé georganiseerd door de Wassenaarse VVD. Lees verder

 • Samen aan de slag voor beter bestuur

  07 juni − Vorige week heeft Berenschot het onderzoeksrapport over de bestuurscultuur in politiek Wassenaar gepresenteerd. De bevindingen zijn niet mals: de onderlinge omgang is beneden de maat, de sociale veiligheid staat onder druk, er wordt niet goed gereflecteerd en er is veel strijd maar te weinig inhoud. Een zorgelijk beeld. Lees verder

 • Soms is specialistische jeugdzorg gewoon nodig!

  26 mei − Wat zou het mooi zijn als alle kinderen in Wassenaar zonder problemen en altijd gelukkig op kunnen groeien. Maar helaas, constateert de Wassenaarse VVD, is dit niet de werkelijkheid. Veelal zijn het kleine problemen waardoor het even niet goed gaat. Dit kan meestal in eigen kring, soms met wat hulp, opgelost worden. In Wassenaar hebben we o.a. de Schooladviesdienst, Centrum voor jeugd en gezin, praktijkondersteuner jeugd, Jeugd en Jongerenwerk en de speciale jeugd wijkagent die hierbij helpen. Dit is laagdrempelig en voor iedereen beschikbaar. Lees verder

 • Praktisch verduurzamen met zonnepanelen

  22 mei − We staan met zijn allen voor de grote opgave om te verduurzamen. De Wassenaarse VVD wil niemand dwingen, maar inwoners en ondernemers helpen bij deze grote maatschappelijke uitdaging. Wat ons betreft kan de gemeente daarbij met name informeren, stimuleren en faciliteren. Een eenvoudige manier van verduurzamen is zonnepanelen plaatsen, door zelf energie op te wekken, hoeft dat op andere plekken niet te gebeuren met fossiele brandstoffen. Lees verder

 • Verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid

  12 mei − Afgelopen dinsdag werd het Realisatieplan Verkeer besproken in de gemeenteraad. Op voorstel van de Wassenaarse VVD en coalitiepartijen CDA, D66, DLW en PvdA werd de verkeersveiligheid bij scholen én sportverenigingen nadrukkelijk in dit plan opgenomen. De raad besloot het plan vast te stellen. Lees verder

 • Samen leven in Vrijheid

  08 mei − Het herdenken van onze helden krijgt dit jaar helaas nog steeds een beetje een andere betekenis met de oorlog die nu al meer dan een jaar woedt op het Europese continent. In ons dorp hebben vele Wassenaarders Oekraïners onderdak gegeven in hun huis of hen op een andere manier geholpen, zoals lesgeven aan de Oekraïense kinderen. Lees verder

 • Wassenaarse VVD zet jongerenvraagstuk opnieuw op de agenda

  01 mei − Het jongerenvraagstuk heeft de aandacht, mede dankzij de ouders die hier eind vorig jaar een brief over schreven. De gemeente pakte dit doortastend op en organiseerde twee avonden: één voor ouders en één voor jongeren. “Nu is het zaak om de jongeren betrokken te houden,” zegt VVD-raadslid Charlotte Rogge. Zij zette het onderwerp daarom op de agenda van de Commissie. Lees verder

 • Ja, mits en verantwoord verduurzamen

  21 april − De Wassenaarse VVD is voor verantwoorde verduurzaming waarbij de gemeente inwoners en ondernemers informeert, faciliteert en stimuleert. In de afgelopen raadsvergadering is het vaststellen van de Lokale Energiestrategie (LES) 2023-2026 door de Wassenaarse VVD dan ook vol overtuiging gesteund. Overigens hebben alle partijen in de raad hun steun verleend. Lees verder

 • Wassenaarse VVD staat voor een Veilig Wassenaar

  18 april − Op maandag 27 maart is er door de gemeente een avond over Veilig in Wassenaar georganiseerd voor de inwoners. Raadslid Monique van Deursen was ook aanwezig op deze avond. “Goed om te zien dat er van diverse wijken mensen aanwezig waren”. Uiteraard waren ook de politie, de bijzonder opsporingsambtenaren (BOA), de ambtenaar, belast met ondermijning en natuurlijk onze burgemeester als hoofd Veiligheid in Wassenaar aanwezig. De Wassenaarse VVD vindt veiligheid zeer belangrijk. Het woongenot staat of valt bij je veilig voelen. Lees verder

 • Wassenaarse VVD trots op nieuwe wethouder Laurens van Doeveren

  07 april − De heer Laurens van Doeveren is afgelopen dinsdagavond door de gemeenteraad geïnstalleerd als wethouder. Laurens van Doeveren is voorgedragen door de Wassenaarse VVD en heeft de portefeuille Financiën, Economie en Sport. Hij is ook eerste locoburgemeester. Lees verder

 • Wassenaarse VVD op bezoek bij HVC

  03 april − Sinds 2 jaar is de gemeenschappelijke regeling Avalex, waar de gemeente Wassenaar mede – eigenaar van is, eigenaar geworden van HVC in Dordrecht. Hier wordt het Wassenaarse huisafval verwerkt tot energie. Voor de VVD is het van groot belang dat er ingezet wordt op brede nascheiding. Dus dat zoveel mogelijk kan worden hergebruikt of kan worden omgezet in energie. Door de samenwerking met HVC kon één van onze wensen, nascheiding, worden verwezenlijkt. Lees verder

 • Wassenaarse VVD dringt aan op start woningbouw op Den Deyl

  24 maart − In de Commissie Fysieke Leefomgeving is op 20 maart gesproken over herontwikkeling van de Den Deyl naar aanleiding van een door de gemeente uitgeschreven ontwikkelcompetitie. De Wassenaarse VVD heeft in de commissie aangedrongen tot het nemen van het gunningsbesluit in de gemeenteraadsvergadering van 4 april aanstaande. En zal daar samen met de andere coalitiepartijen een wijzigingsvoorstel (amendement) voor indienen. Lees verder

 • Wassenaarse VVD kijkt met vertrouwen vooruit

  17 maart − Als de grootste partij in Wassenaar is de VVD zeer tevreden met het nieuwe coalitieakkoord, dat samen met het CDA, D66, DLW en PvdA tot stand is gekomen. Fractievoorzitter Gerbrand Nijman: “In deze coalitie werken we samen vanuit onze idealen en ambities in het belang van Wassenaar. Daarbij steken we ook de hand uit naar de overige raadspartijen.” Lees verder

 • Ga stemmen op 15 maart!

  10 maart − Aanstaande woensdag vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en waterschappen. De Wassenaarse VVD roept iedere kiesgerechtigde op te gaan stemmen. Want deze bestuurslagen zijn relevanter dan ooit. Lees verder

 • Verantwoord verduurzamen

  03 maart − We staan met zijn allen voor de opgave om te verduurzamen. De VVD wil niemand dwingen, maar inwoners en ondernemers helpen bij deze grote maatschappelijk uitdaging. Wat ons betreft kan de gemeente daarbij met name informeren, stimuleren en faciliteren. Lees verder