• En nu aan de slag!

  13 april − De kiezer heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen gesproken, nu is de politiek aan zet. Met afstand is de VVD met zes zetels de grootste partij in de Wassenaarse gemeenteraad gebleven. Dat geeft ons vertrouwen en de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan goed bestuur in Wassenaar. Met een nieuwe en enthousiaste fractie wil de VVD, na vier jaar oppositie, ook weer constructief meedoen in het bestuur om zo haar beloftes van de verkiezingen waar te maken. Lees verder

 • VVD haalt 50% meer zetels in gemeenteraad.

  26 maart − Afgelopen woensdag heeft Wassenaar gekozen voor DOEN. Met een opkomst percentage van 60% (landelijk 55%) hebben de Wassenaarders hun stem duidelijk laten horen. De VVD is blij dat zij wederom als grootste partij uit de stembus is gekomen en met 6 zetels in de gemeenteraad komt. Lees verder

 • Reactie op de open brief van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen

  14 maart − De fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, D66, GroenLinks, PvdA en Passie voor Wassenaar hebben in een open brief teruggekeken op de afgelopen vier jaar. Ze hebben zichzelf een goed rapportcijfer gegeven. Het beeld dat ze oproepen getuigt in onze ogen niet bepaald van zelfkennis, maar eerder van zelfingenomenheid. Lees verder

 • Zelfstandigheid is bij ons in goede handen

  13 maart − De discussie rondom de bestuurlijke toekomst van Wassenaar speelt hoog op onder druk van de aanstaande verkiezingen, het rumoer bij onze directe buren en de enquête die was uitgezet onder de inwoners van Wassenaar. Lees verder

 • Dunea laat huishoudens jarenlang teveel betalen

  26 februari − De VVD fractie in de gemeenteraad heeft wethouder Blommers gevraagd om ervoor te zorgen dat mensen die jarenlang te veel voor hun drinkwater hebben betaald, worden geholpen. Mensen die onbedoeld een te grote watermeter in huis hebben, betalen al jaren 130 tot 180 euro per jaar teveel aan zogenaamd vastrecht. Lees verder

 • Political Cafe for Expats living in Wassenaar

  23 februari − DiplomatMagazine and VVD Wassenaar are organising together a Political Cafe for Expats living in Wassenaar on March 6 in Auberge De Kieviet, Stoeplaan 27 in Wassenaar. The event will start at 8pm. Lees verder

 • Slimmer samenwerken noodzakelijk

  21 februari − De afgelopen periode ging het vaak over een eventuele fusie van Wassenaar. Die discussie is vooral in gang gezet van buitenaf door vermeende ontoereikende bestuurskracht en structureel onhoudbare gemeentefinanciën. Terecht worden door velen van u kritische vragen gesteld over het nut en noodzaak van een fusie. De VVD Wassenaar gelooft stellig dat we de problemen zelf op kunnen lossen, en dat een fusie daarvoor niet de oplossing is. Dat zal echter niet vanzelf gaan. Lees verder

 • Zelfstandigheid vereist gezonde financiën

  14 februari − Voor de VVD is de zelfstandigheid van Wassenaar het uitgangspunt, waarbij wij zeggenschap behouden over onze eigen leefomgeving en voorzieningen, tegen zo laag mogelijke lasten. Lees verder

 • Groen behouden én beperkt bouwen

  12 februari − Het groen rond en binnen Wassenaar is kenmerkend voor onze gemeente. De Wassenaarse VVD maakt zich op alle fronten sterk voor behoud van de groene buffers aan de gemeentegrenzen en wil ook binnen het dorp geen verdere afbreuk van het groene Wassenaarse karakter. En toch moet er volgens de VVD gebouwd worden om te voorkomen dat het dorp blijft vergrijzen. Lees verder

 • Also expats can vote in local elections

  11 februari − The same requirements for casting a vote in the municipal council elections apply to Dutch nationals and EU citizens. A voter needs to meet three requirements. Lees verder

 • Expats are important to Wassenaar

  11 februari − Expats are an integral part of the Wassenaar community and we would very much like you to vote in the local elections on March 21st. In the municipal council we want to represent all local residents including the expats on the matters which we can decide upon at a local level. Lees verder

 • Reactie op gang van zaken rondom vertrek Hoekema

  09 februari − Wassenaar is de afgelopen weken negatief in het nieuws geweest. Door een aantal mediaberichten is er een deels onjuist beeld ontstaan van de gang van zaken rond de vertrekregeling van burgemeester Hoekema. De VVD heeft vanuit de oppositie de afgelopen jaren meegewerkt aan goed en transparant bestuur in Wassenaar. Dat leek de goede kant op te gaan: de rust was weer gekeerd en de partijen werkten in de gemeenteraad goed samen. Daarom vindt de VVD het van belang te reageren op de mediaberichten en gebeurtenissen in perspectief te plaatsen. Lees verder

 • Waarom wisten bewoners Johan de Wittstraat van niets?

  09 februari − De gemeente gaat – bij wijze van proef – de rijrichting van de Johan de Wittstraat omkeren. Dit bleek na vragen van de VVD in de gemeenteraad. Voor veel bewoners van de Johan de Wittstraat kwam de mededeling als een verrassing. Lees verder

 • VVD Wassenaar praat met minister over ondertunneling N44

  31 januari − Voor de VVD staat de ondertunneling van de N44 hoog op de agenda. Een tunnel vergroot namelijk de bereikbaarheid in de regio, biedt ruimte voor groen en wonen en verbetert het leefklimaat in Wassenaar. Lees verder

 • Goed bestuur essentieel voor toekomst van Wassenaar

  25 januari − Ruim een jaar geleden werd er veel gesproken over de bestuurskracht van Wassenaar. Er mankeerde nogal wat aan. Uit een onderzoek bleek dat alleen de dienstverlening aan de burgers op orde was, maar op het gebied van beleid, regionale samenwerking en de ambtelijke werkorganisatie Duivenvoorde viel er nog heel wat te verbeteren. Goed openbaar bestuur in Wassenaar stond onder druk op een moment dat ‘herindeling’ een belangrijk onderwerp van de provincie was. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2018-2022

  29 november − Het verkiezingsprogramma 2018-2022 van VVD Wassenaar staat online. Lees verder

 • VVD Wassenaar stelt sterke kandidatenlijst vast

  29 november − De Wassenaarse afdeling van de VVD heeft woensdagvond 22 november tijdens de Algemene Ledenvergadering een sterke lijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De lijst is een mooie afspiegeling van de Wassenaarse bevolking met jong en ouder, man en vrouw, Noord en Zuid, ondernemers en ambtenaren en een mix tussen ervaren raadsleden en energieke nieuwkomers. Lees verder

 • Wassenaarders op bezoek in de Tweede Kamer

  20 november − Afgelopen vrijdag bezocht een grote groep Wassenaarders op uitnodiging van de VVD de Tweede Kamer. Tijdens dit bezoek werd er met Kamerlid Martin Wörsdörfer gesproken over het Kamerwerk, het afschaffen van de dividendbelasting en de ondertunneling van de N44. Lees verder

 • Leendert de Lange beëdigd in Tweede Kamer

  02 november − VVD Wassenaar feliciteert oud-wethouder Leendert de Lange met zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Lees verder

 • Wassenaarders welkom in Tweede Kamer op 17 november

  30 oktober − De VVD nodigt geïnteresseerde Wassenaarders uit voor een bezoek aan de Tweede Kamer op vrijdag 17 november om 15.30 uur. U wordt ontvangen door het Haagse Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer. Lees verder