Nieuws

 • Hotel Auberge De Kieviet blijft een hotel

  16 oktober − Vorige week verschenen in landelijke en regionale krantenartikelen over mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Hotel Auberge de Kieviet. De Wassenaarse VVD heeft afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering gelijk de volgende vragen gesteld aan Wethouder Wassenaar. Lees verder

 • Onze nieuwe fractievoorzitter Wassenaarse VVD Gerbrand Nijman

  13 oktober − Op 21 september jl. is Gerbrand Nijman geïnstalleerd in de gemeenteraad van Wassenaar. Hij is Willemijn Weekhout opgevolgd, die is verhuisd naar buiten de gemeente. Fractievoorzitter Laurens van Doeveren vertrekt ook, hij wordt plaatsvervangend consul in Atlanta (VS). Gerbrand is al een aantal jaren actief als commissielid van de gemeenteraad en nu door de fractie van de Wassenaarse VVD als fractievoorzitter benoemd. Lees verder

 • We blijven onze ondernemers steunen

  05 oktober − Ondanks dat we na anderhalf jaar afscheid hebben genomen van de anderhalve meter, blijven onze Wassenaarse ondernemers onze steun nodig hebben. Zij doen hun stinkende best om een mooi aanbod in ons mooie dorp te realiseren en wij blijven alle inwoners oproepen lokaal te blijven kopen zodat er een toekomst is voor onze ondernemers en ons dorpscentrum. Lees verder

 • Eindelijk weer onze eigen ambtenaren!

  02 oktober − De gemeentelijke ambtenaren doen en regelen heel veel voor ons mooie dorp. Van het groenonderhoud tot het aanpakken van sluipverkeer. Van subsidies voor sport en cultuur tot jeugd- en ouderenzorg. En van vergunningen tot de aanpak van de Havenkade. Te veel om op te noemen. Dat kan natuurlijk allemaal niet zonder daadkrachtige en goed gemotiveerd ambtenarengemotiveerde ambtenarenapparaat. Sinds 1 september is onze nieuwe ambtelijke organisatie officieel van start! Lees verder

 • Noodzakelijke kostenbesparingen WMO

  20 september − Na de grote tekorten op Jeugdzorg wordt Wassenaar nu ook geconfronteerd met tekorten op ouderenzorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (=WMO). Onder deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Lees verder

 • Verkeer blijft topprioriteit

  08 september − Najaar 2019. De N44 staat veel te vaak bomvol, met verschuiving naar de lokale wegen. Men zegt wel dat je een wegennet niet op incidenten kan inrichten. Maar hier zijn incidenten structureel. Twee keer per week een dorp op slot was tot maart 2020 geen uitzondering, maar regel. Het hele dorp gaat op slot als de A4 stilstaat.” De VVD heeft een helder standpunt: “Iedereen die iets komt halen of brengen is van harte welkom. En al het andere verkeer dus niet.” stelt Menken. Lees verder

 • Zakenman en VVD-politicus Gerbrand Nijman

  02 september − Vraaggesprek met VVD-raadslid Gerbrand Nijman. Lees verder

 • Kadernota belangrijk ijkpunt

  14 juli − Vorige week besprak de gemeenteraad de laatste Kadernota van deze raadsperiode. Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, dus kijken we na drie jaar terug op wat bereikt is en wat we komend jaar nog kunnen afmaken. Lees verder

 • Scherp op Valkenhorst

  06 juli − Afgelopen week besprak de Raad in de Commissievergadering het Katwijkse bestemmingsplan en de Bestuurlijke Afspraken, dat de bouw van 5.600 woningen mogelijk moet maken. Woordvoerder Bernard Menken ziet bedreigingen en kansen. Lees verder

 • Wassenaarse VVD en ons verkeer na Corona

  27 juni − We pakken allemaal de benenwagen, de (brom)fiets of de auto om bijvoorbeeld boodschappen te doen, de kinderen naar school brengen, naar ons werk te gaan of een stukje te lopen door de prachtige Wassenaarse landgoederen. De VVD wil dat behouden; keuzevrijheid en mobiliteit voor de Wassenaarder staan bij ons voorop! Ons lang uitgestrekte dorp heeft dezelfde oppervlakte als Den Haag. Wassenaarders moeten zich vlot en veilig kunnen verplaatsen naar de Langstraat, Stadhoudersplein of de Luifelbaan. Gratis parkeren in ons Centrum is daarbij een groot goed! Daarom blijft de Wassenaarse VVD tegenstander van betaald parkeren, wat in veel omliggende gemeenten gemeengoed is geworden. Dat is ook onze liberale inzet bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Lees verder

 • Blij met aanpak Centrum

  15 juni − In de Langstraat zijn deze week stukken bestrating aangepast naar de nieuwe indeling. Met de reacties op deze proefvakken wordt de definitieve keuze voor de herinrichting van het Centrum gemaakt. Lees verder

 • Wassenaars VVD-raadslid Willemijn Weekhout: Wassenaar is geen eiland

  08 juni − 5 jaar geleden vroeg iemand of ik me voor de Wassenaarse-VVD kandidaat zou willen stellen voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Het idee om maatschappelijk mijn steentje bij te dragen aan ons mooie dorp, sprak mij meteen aan. Lees verder

 • VVD blijft investeren in ons mooie Wassenaar!

  31 mei − De zomer komt eraan. Een periode waarin ons dorp er altijd ontzettend mooi bij ligt. Met de recente versoepelingen is er gelukkig weer leven in ons dorpscentrum op de terrassen, op de Wassenaarse Slag en op vele andere plekken in ons prachtige dorp. Het afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt om ondernemers zoveel mogelijk tegemoet te komen, zoals met het niet heffen van de precariobelasting, ruimere terrassen en openingstijden. Wassenaar kan niet zonder een gezonde middenstand! Lees verder

 • VVD bezoekt digitaal SMOW: steunpunt voor 0 tot 100!

  17 mei − Fysieke fractiebezoeken zijn nog niet mogelijk, maar digitaal lukt dit prima. Zo ook met de directeur van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (kortweg SMOW), mevrouw Mieke Ruigrok. Mieke is een bevlogen vrouw met hart voor haar werk, met duidelijke ambities voor SMOW. Lees verder

 • Leven in Vrijheid is een groot goed

  05 mei − Op 4 mei herdachten wij de slachtoffers en gesneuvelden van oorlogen en oorlogsacties, die zich voor onze Vrijheid hebben ingezet. Dit jaar dringt zich ook de gedachte op dat we het afgelopen jaar allemaal een stukje vrijheid “kwijt” waren. De Wassenaarse VVD legt bloemen bij het oorlogsmonument. Dit keer willen wij hiermee ook iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar met hart en ziel heeft ingezet om voor ons allemaal een beetje meer “vrijheid” terug te krijgen. Natuurlijk is die Vrijheid anders dan na een oorlog. Maar met elkaar hebben we ondervonden dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Lees verder

 • Ons eigen en volwaardige bestuurscentrum in de Paauw

  30 april − Raadhuis de Paauw is een parel in ons dorp. De buitenkant is in oude glorie hersteld en er moest een plan komen voor de op sommige plaatsen sterk verouderde binnenkant. Echter met een kostenplaatje van minstens 10 miljoen euro. Daarmee is dit met afstand het grootste project van deze raadsperiode. Na meerdere onderzoeken, raadplegingen, voorstellen, vervolgonderzoeken en uitgebreide participaties ligt er nu een gebalanceerd plan. Lees verder

 • De toekomst van iconische Warenar gewaarborgd?

  25 april − Voor de Wassenaarse samenleving, maar ook voor mensen van buitenaf, is de Warenar een begrip. Zowel de functie van theater als ook de dorpshuisfunctie spelen een belangrijke rol in het maatschappelijk leven van vele Wassenaarders. Niet alleen theatervoorstellingen, maar ook bijeenkomsten, vergaderingen, balletles, muziekles, etc. worden georganiseerd in de Warenar. Lees verder

 • Wie is verantwoordelijk voor onze Wassenaarse jeugd? De overheid of ouders?

  11 april − Sinds dat jeugdzorg is overgegaan van het rijk naar gemeenten is het aantal kinderen in Wassenaar in de jeugdzorg meer dan verdubbeld. Meer dan één op de tien kinderen in Wassenaar heeft jeugdzorg terwijl ons dorp -gelukkig- bekend staat als een veilige en sociaal betrokken omgeving. Die toestroom in de jeugdzorg merkt ook de gemeente; de toenemende kosten van jeugdzorg drukken op onze gemeentebegroting; afgelopen jaar gaven we 1,3 miljoen euro meer uit dan voorzien. Hiervan kregen we van het Rijk een deel gecompenseerd, maar dat is lang niet voldoende. Lees verder

 • Geen verslaafden opvang in O&O gebouw

  06 april − Iedere Wassenaarder kent het O&O gebouw aan de Zonneveldweg. Oorspronkelijk een school en later gebruikt als buurthuis en plaats voor de scouting. Het staat al een tijd leeg en is eigendom van de gemeente. Wat voor mogelijkheden heeft zo’n gebouw? Die vraag werd beantwoord in de gemeenteraad. Lees verder

 • Ondernemer en lokale VVD politicus Bernard Menken

  22 maart − Van jongs af aan kijk ik met een liberale en ondernemende bril naar de wereld. Toen het gevoel groeide dat ik op verschillende punten écht kon bijdragen aan het bestuur van Wassenaar, heb ik de daad bij het woord gevoegd en ben ik voor de VVD in de gemeenteraad gekomen. Wassenaar is een prachtig dorp. Ik probeer bij te dragen aan een stabiel, herkenbaar en betrouwbaar bestuur. Lees verder