Nieuws

 • VVD bezoekt digitaal SMOW: steunpunt voor 0 tot 100!

  17 mei − Fysieke fractiebezoeken zijn nog niet mogelijk, maar digitaal lukt dit prima. Zo ook met de directeur van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (kortweg SMOW), mevrouw Mieke Ruigrok. Mieke is een bevlogen vrouw met hart voor haar werk, met duidelijke ambities voor SMOW. Lees verder

 • Leven in Vrijheid is een groot goed

  05 mei − Op 4 mei herdachten wij de slachtoffers en gesneuvelden van oorlogen en oorlogsacties, die zich voor onze Vrijheid hebben ingezet. Dit jaar dringt zich ook de gedachte op dat we het afgelopen jaar allemaal een stukje vrijheid “kwijt” waren. De Wassenaarse VVD legt bloemen bij het oorlogsmonument. Dit keer willen wij hiermee ook iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar met hart en ziel heeft ingezet om voor ons allemaal een beetje meer “vrijheid” terug te krijgen. Natuurlijk is die Vrijheid anders dan na een oorlog. Maar met elkaar hebben we ondervonden dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Lees verder

 • Ons eigen en volwaardige bestuurscentrum in de Paauw

  30 april − Raadhuis de Paauw is een parel in ons dorp. De buitenkant is in oude glorie hersteld en er moest een plan komen voor de op sommige plaatsen sterk verouderde binnenkant. Echter met een kostenplaatje van minstens 10 miljoen euro. Daarmee is dit met afstand het grootste project van deze raadsperiode. Na meerdere onderzoeken, raadplegingen, voorstellen, vervolgonderzoeken en uitgebreide participaties ligt er nu een gebalanceerd plan. Lees verder

 • De toekomst van iconische Warenar gewaarborgd?

  25 april − Voor de Wassenaarse samenleving, maar ook voor mensen van buitenaf, is de Warenar een begrip. Zowel de functie van theater als ook de dorpshuisfunctie spelen een belangrijke rol in het maatschappelijk leven van vele Wassenaarders. Niet alleen theatervoorstellingen, maar ook bijeenkomsten, vergaderingen, balletles, muziekles, etc. worden georganiseerd in de Warenar. Lees verder

 • Wie is verantwoordelijk voor onze Wassenaarse jeugd? De overheid of ouders?

  11 april − Sinds dat jeugdzorg is overgegaan van het rijk naar gemeenten is het aantal kinderen in Wassenaar in de jeugdzorg meer dan verdubbeld. Meer dan één op de tien kinderen in Wassenaar heeft jeugdzorg terwijl ons dorp -gelukkig- bekend staat als een veilige en sociaal betrokken omgeving. Die toestroom in de jeugdzorg merkt ook de gemeente; de toenemende kosten van jeugdzorg drukken op onze gemeentebegroting; afgelopen jaar gaven we 1,3 miljoen euro meer uit dan voorzien. Hiervan kregen we van het Rijk een deel gecompenseerd, maar dat is lang niet voldoende. Lees verder

 • Geen verslaafden opvang in O&O gebouw

  06 april − Iedere Wassenaarder kent het O&O gebouw aan de Zonneveldweg. Oorspronkelijk een school en later gebruikt als buurthuis en plaats voor de scouting. Het staat al een tijd leeg en is eigendom van de gemeente. Wat voor mogelijkheden heeft zo’n gebouw? Die vraag werd beantwoord in de gemeenteraad. Lees verder

 • Ondernemer en lokale VVD politicus Bernard Menken

  22 maart − Van jongs af aan kijk ik met een liberale en ondernemende bril naar de wereld. Toen het gevoel groeide dat ik op verschillende punten écht kon bijdragen aan het bestuur van Wassenaar, heb ik de daad bij het woord gevoegd en ben ik voor de VVD in de gemeenteraad gekomen. Wassenaar is een prachtig dorp. Ik probeer bij te dragen aan een stabiel, herkenbaar en betrouwbaar bestuur. Lees verder

 • Geef Wassenaar een stem in de Tweede Kamer!

  25 februari − Met veel plezier woon ik in Wassenaar, ons gewoon bijzondere dorp met betrokken inwoners, ondernemers en verenigingen. De afgelopen jaren heb ik als Raadslid veel Wassenaarders mogen ontmoeten in de Langstraat, bij de Wassenaarse Slag, of nu via het digitale schermpje. Ook heb ik hard gewerkt aan het behoud van een zelfstandig Wassenaar, dat nu gerealiseerd is. Wij gaan zelf over onze woonomgeving. Die Wassenaarse stem wil ik nu graag laten horen in de Tweede Kamer. Lees verder

 • Winkelier en VVD-raadslid Monique Van Deursen “Saamhorigheid in Wassenaar”

  20 februari − Ik ben al heel lang actief in onze samenleving, dat begon op de peuterspeelzaal van mijn kinderen. Ook ben ik voorzitter van de Wassenaarse winkeliersvereniging en secretaris van de Vrienden geweest. Maar als je echt verschil wilt maken en je iets wilt bereiken moet je dicht op of in de politiek zitten. Daarom ben ik actief geworden bij de Wassenaarse VVD. Lees verder

 • Scherp op Katwijk, Valkenhorst en de Groene Zone

  17 februari − Afgelopen maandag sprak de Raadscommisie over de Groene Zone Valkenburg. Voor de Wassenaarse VVD is Bernard Menken de woordvoerder op dit altijd heikele dossier. “Er kwamen twee onderwerpen ter sprake” stelt Menken. “Hoe borgen wij de kwaliteit in de Groene Zone en hoe houdt de Wassenaarse raad invloed op wat er op het Katwijkse grondgebied gebeurt?” Lees verder

 • Keuzes maken en denken in mogelijkheden

  08 februari − Wat verwacht u van uw lokale bestuur? Dat ze de juiste beslissingen neemt! Onderhoud van wegen en afval ophalen. Het bouwen en onderhouden van een zwembad of sporthal. Het plan om ons centrum op te knappen. Het regelen van zorg. Op zich allemaal zaken die voor zich spreken. De Gemeenteraad maakt de juiste keuzes en de Gemeente zorgt ervoor dat het op een efficiënte manier wordt geregeld met zo laag mogelijke lasten voor de inwoners. Zo zorgen we voor een fijn dorp voor iedereen. Lees verder

 • Digitale nieuwsjaarborrel: vooruitkijken naar landelijke en lokale uitdagingen!

  28 januari − Met de huidige maatregelen kunnen veel bijeenkomsten in ons mooie dorp helaas geen doorgang vinden. Dat missen we enorm, maar bestrijding van deze pandemie is ons eerste prioriteit. Daarom werd onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie digitaal gehouden. Lees verder

 • Omgevingswet niet “ver van je bed”

  14 januari − Nederland is een relatief klein en dichtbevolkt land. En ook in Wassenaar hebben we ruimte nodig voor huizen, bedrijven, wegen, landbouw en natuur. Om de spanning die bij keuzes ontstaat te organiseren zijn er nu bijna 30 wetten en 75 regelingen. Volgend jaar komt daarvoor één wet en één regeling in de plaats: de Omgevingswet en de Omgevingsregeling. Lees verder

 • Ondernemer en VVD-raadslid Paul Ronke “Vooral geen gedoe meer in Wassenaar”

  07 januari − De reden voor mij om in de gemeenteraad te gaan was dat ik een bijdrage wilde leveren aan het bestuur van Wassenaar. Vooral (mede) ervoor zorgen dat we een rustig, degelijk en zelfstandig bestuur hebben was voor mij erg belangrijk. Vooral geen gedoe meer in Wassenaar. Lees verder

 • Krakers mogen blijven, bewoners ongerust

  24 december − Er zitten al tijden krakers in een monumentaal pand in Wassenaar. De rechter heeft besloten dat ze mogen blijven. Jeroen Holtrop neemt een kijkje. Lees verder

 • De Wassenaarse VVD wenst u Corona vrije feestdagen en een normalisering in 2021

  23 december − Na een lastig jaar dat van iedereen veel gevraagd heeft wenst de fractie van de Wassenaarse VVD alle inwoners van ons mooie dorp fijne feestdagen toe. Lees verder

 • Doorpakken op verkeer!

  07 december − Op woensdag 25 november organiseerde wethouder Klaver (VVD) het webinar “Blik van de weg”. Ruim 150 Wassenaarders logden in om te luisteren en met senior beleidsmedewerker verkeer Fred Sip mee te praten over mobiliteit en infrastructuur. Lees verder

 • Meer vrijheid voor huiseigenaren in eigen tuin!

  27 november − Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen proberen we onnodige regels te schrappen waar inwoners onnodig op kosten worden gejaagd. De gemeente is er voor ons, en niet andersom. Een mooi voorbeeld daarvan is de kapvergunning; logisch voor bijzondere bomen en de openbare ruimte, maar niet voor de boom die hangt over je eigen huis. Moet je daarvoor naar de gemeente en forse leges betalen voor het weghalen ervan bij je eigen huis in de achtertuin? Lees verder

 • VVD en de Dag van de Ondernemer

  20 november − Op de Dag van de Ondernemer spreekt de Wassenaarse VVD haar waardering uit voor alle ondernemers in ons dorp. Monique van Deursen en Bernard Menken zijn voor de VVD de ondernemende fractieleden in de Gemeenteraad. Monique bestiert met haar man de sanitairwinkel op de Molenstraat en heeft een sterke band met de winkeliers in het Centrum. Bernard bedient met zijn jachtwerf klanten in heel Europa en bouwt zijn boten in Sri Lanka. Beiden voelen zich betrokken bij de ondernemers die het in deze vreemde tijden moeilijk hebben en gedwongen worden hun verdienmodel om te schakelen. Lees verder

 • Nieuwe moderne, wendbare ambtelijke organisatie o.b.v. Kerntaken en Deregulering

  20 november − Als gemeenteraad voeren we de komende maanden een hele belangrijke “kerntakendiscussie”. Wassenaar en Voorschoten gaan (ambtelijk) uit elkaar, en krijgen dus weer hun eigen ambtelijke organisaties. Lees verder