• Omgeving

  Groen

  De VVD hecht eraan het groene karakter van Wassenaar te bewaren.

  Lees meer
 • Omgeving

  Schoon

  De VVD pleit voor eigen verantwoordelijkheid bij het schoonhouden van de eigen woonomgeving.

  Lees meer
 • Omgeving

  Veilig

  Voor de VVD staat veiligheid centraal.

  Lees meer
 • Omgeving

  Verkeer

  De VVD geeft prioriteit aan slimme verkeersoplossingen.

  Lees meer
 • Omgeving

  VVD wil uitzicht op zee!

  VVD tegen windmolens aan Wassenaarse kust.

  Lees meer
 • Economie en financien

  Gemeentefinancien

  De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld.

  Lees meer
 • Economie en financien

  Ondernemers

  De VVD wil lagere lasten en minder regelgeving voor ondernemers.

  Lees meer
 • Economie en financien

  Toerisme en recreatie

  De VVD steunt toerisme in Wassenaar.

  Lees meer
 • Zorg

  Jeugd

  In de Jeugdzorg behoren veiligheid en kwaliteit centraal te staan.

  Lees meer
 • Zorg

  Ouderen

  De VVD vindt dat er ruim aandacht voor ouderen moet zijn.

  Lees meer
 • Zorg

  Zorg

  De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien.

  Lees meer
 • Cultuur en sport

  Cultuur

  De cultuursector moet financieel meer op eigen benen komen te staan.

  Lees meer
 • Overige

  De gemeente

  De VVD is voorstander van Wassenaar als bestuurlijk zelfstandige gemeente.

  Lees meer
 • Cultuur en sport

  Sport

  Er moet samenhang komen tussen sport- en jeugdbeleid.

  Lees meer