Monique van Deursen - van Gool

Mijn naam is Monique van Deursen (1955). Getrouwd met Bert van Deursen. Wij hebben twee (getrouwde) dochters en 4 kleinkinderen. Samen hebben wij een loodgietersbedrijf en een winkel, van Deursen Sanitair, in het centrum. 

Het is voor mij een eer dat ik mij deze 4 jaar kan inzetten voor een nog beter Wassenaar als raadslid voor de VVD. 

Ik ben vice-fractievoorzitter, een van de woordvoerders op het sociale domein, voorzitter van de raadswerkgroep sociaal domein en plaatsvervangend voorzitter voor de commissie fysieke leefomgeving.

 Ik houd mij specifiek bezig met:

  • Ouderenzorg
  • Sporthal/Warenar
  • Subsidiebeleid
  • Sociale Zaken en Participatie
  • Overige maatschappelijke ondersteuning 

Uiteraard zal ik mij ook inzetten voor de ondernemers en hoop dat wij ervoor kunnen zorgen dat er een blijvend goed vestigingsklimaat in Wassenaar is.

Voorts ben ik bestuurslid van de Stichting Beheer Service Centra Wassenaar. Dit is het bestuur van de ontmoetingscentra Oosthof, Plataan en Peppel. Dit is een heel goede aanvulling voor mijn werk als raadslid en mijn woordvoerderschap.

Mocht u vragen hebben of heeft u een specifiek idee dan kunt u altijd contact met mij opnemen via mvdeursen@wassenaar.nl