Alexander van Well

Het grootste deel van mijn leven woon ik in Wassenaar, hier ben ik opgegroeid. Na mijn studietijd  ben ik weer teruggekomen naar ons prachtige dorp. Ik woon samen met mijn twee kinderen aan de Deijlerweg. In mijn dagelijks leven houd ik mij bezig met het relatiebeheer van large corporates bij een internationale bank.

Ik heb me in 2014 aangemeld als kandidaat raadslid voor de VVD Wassenaar omdat ik vind dat als je iets wil veranderen daar een actieve bijdrage aan moet leveren. Mijn speerpunten waren en zijn nog steeds een goede en veilige doorstroming van het verkeer in en rondom Wassenaar en gezonde gemeentelijke financiƫn. Vanuit die gedachte heb ik ook zitting in de werkgroep verkeer die frequent bijeenkomst om verkeerssituaties in en rondom ons dorp te bespreken. Helaas heb ik de raad niet gehaald maar daardoor heb ik wel mijn handen vrij om een bestuursfunctie binnen ons lokale netwerk te bekleden.

In november 2016 ben ik toegetreden tot het bestuur van de VVD Wassenaar en heb ik de functie Opleidingen en Trainingen met veel plezier mogen verzorgen binnen ons lokale netwerk.

Sinds 2018 ben ik penningmeester en vice voorzitter binnen het bestuur van VVD Wassenaar.

Als u vragen heeft neemt u dan gerust contact met mij op door te mailen naar: alexvanwell@hotmail.com