Alexander van Well

Het grootste deel van mijn leven woon ik al in Wassenaar, hier ben ik opgegroeid. Na mij studietijd  ben ik weer teruggekomen naar ons prachtige dorp. Ik woon samen met mijn vriendin en twee kinderen aan de Deijlerweg. In mijn dagelijks leven houd ik mij bezig met ondernemers financiën bij een bank.

Omdat ik van mening ben dat als je wat wil veranderen je daar dan ook een actieve bijdrage aan moet leveren heb ik me in 2014 aangemeld als kandidaat raadslid voor de VVD Wassenaar. Mijn speerpunten waren en zijn nog steeds een goede en veilige doorstroming van het verkeer in en rondom Wassenaar en gezonde gemeentelijke financiën. Vanuit die gedachte heb ik ook zitting in de werkgroep verkeer die tweemaandelijks bijeen om verkeerssituaties in en rondom ons dorp te bespreken. Helaas heb ik de raad niet gehaald maar daardoor wel mijn handen vrij om een bestuursfunctie binnen ons lokale netwerk te bekleden.

In november 2016 ben ik toegetreden tot het bestuur van de VVD Wassenaar en mag ik de Opleidingen en Trainingen verzorgen binnen ons lokale netwerk. Tips of ideeën daarvoor zijn altijd welkom!

Als u vragen heeft neemt u dan gerust contact met mij op door te mailen naar: alexvanwell@hotmail.com