Zwabberend beleid Koningsdag?

Waar in de afgelopen jaren de kindervrijmarkt zowel op het marktplein als in de Langstraat plaats had, stonden de dagen voorafgaand aan Koningsdag plots borden in de Langstraat die aangaven dat de vrijmarkt daar niet toegestaan zou worden. Uit mededelingen o.m. in de ze krant bleek dat de gemeente dit had besloten “om de veiligheid tijdens Koningsdag te kunnen garanderen”. Voor velen een teleurstelling, maar enfin, als het voor de veiligheid moet, dan moeten we dat natuurlijk accepteren. Hierdoor kwam het als volslagen verrassing dat onze burgemeester daags tevoren, en nota bene via Twitter, liet weten dat de kindervrijmarkt tòch in de Langstraat zou worden toegestaan. Leuk natuurlijk voor de kinderen, maar onduidelijkheid alom (en inkomstenderving) voor de ondernemers, net als voor onze Oranjevereniging. Maar belangrijker: de veiligheid was toch in het geding?

Hoewel ook de VVD-fractie weer zeer van de vrijmarktgezelligheid in de Langstraat genoten heeft, vindt VVD-commissielid Hans de Voogd dat de Burgemeester wel wat uit te leggen heeft en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college.Waarom werd het besluit om de vrijmarkt in eerste instantie niet toe staan nu precies genomen? Was dat op advies van politie en brandweer en was de situatie nu anders dan in vorige jaren? Was het intrekken van het besluit door de burgemeester dan wel verstandig en was de veiligheid van de feestvierende bewoners in het geding? En omdat de mededeling via Twitter kwam: heeft de burgemeester dit besluit eigenstandig genomen, of na goed overleg met de betrokken instanties, ondernemers en de Oranjevereniging? Werden zij voorafgaand aan het Twitterbericht geïnformeerd? Of pas achteraf?  De VVD wil hierover graag  meer duidelijkheid.