VVD Wassenaar kijkt terug op geslaagde nieuwjaarsreceptie

Afgelopen zaterdag, 16 januari, vond de traditionele nieuwjaarsreceptie van VVD Wassenaar plaats in de bar van Auberge de Kieviet. Tijdens deze gezellig drukke bijeenkomst waren uit onze eigen gelederen een groot aantal leden, de fractie, het bestuur en ons Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn aanwezig. Ook burgemeester Hoekema en de  wethouders Verschoor en Maat kwamen langs om met ons te proosten.  

Naast leden uit ons eigen netwerk mochten we fractieleden, bestuursleden en Tweede Kamerleden uit de netwerken Leiden, Voorschoten, Den Haag en Leidschendam-Voorburg begroeten. Dit laat zien dat de onderlinge verhoudingen met omliggende netwerken goed zijn. Een mooie basis voor verdere samenwerking met andere netwerken, zoals de nieuwe partijstructuur voorstaat.

Deze samenwerking haalde onze voorzitter, Jan Gieskes, tijdens zijn korte toespraak ook aan. Na de toost werden de gesprekken weer voortgezet tijdens dit informeel samenzijn en deden de aanwezigen zich tegoed aan de drankjes en het bittergarnituur

Wij wensen u allen een voorspoedig en liberaal 2016.