VVD wil uitzicht op zee!

De VVD Wassenaar wil graag het uitzicht op zee behouden en geen windmolenpark voor onze kust. Nu de wet op de windenergie op zee is aangenomen in de Tweede Kamer komt de dreiging steeds dichterbij. De eerste windmolens op 23 kilometer uit de kust staan al in de zee bij Noordwijk.  Raadslid Caroline Klaver-Bouman: “ Als wij achterover blijven zitten, kunnen wij er zeker van zijn dat die windmolenparken dicht op de kust er komen. Daarom moeten we nu met goede alternatieven komen en de gevolgen inzichtelijk maken om zo de landelijke politiek te overtuigen om de windturbines verder uit de kust te bouwen.”

De VVD fractie heeft daarom een stevig pleidooi gehouden voor aansluiting van Wassenaar bij de andere kustgemeenten waar in het verleden goed mee samengewerkt werd. Omdat de meerderheid van de raad de VVD hierin steunde heeft wethouder Leo Maat zich weer actief aangesloten bij de Stuurgroep  Maritiem Windmolenparken. De VVD fractie is blij dat Wassenaar weer meepraat in het gezamenlijk overleg tussen de gemeenten Noordwijk, Katwijk en Zandvoort.  Samen met de andere gemeenten staan wij sterk en met een eenduidig geluid uit de kustgemeenten hopen wij te voorkomen dat we windmolens permanent in het zicht  krijgen.

De landelijke politiek heeft besloten dat in 2020 14% van onze energiebehoefte duurzaam wordt opgewekt.  Echter de investering in windmolens op land en in de zee zal oplopen tot €60 miljard terwijl het maar 2% van onze totale energiebehoefte zal opleveren.  Omdat dit magere rendement ook nog gepaard gaat met permanente horizonvervuiling en aantasting van lokale economieën is de VVD Wassenaar tegen windmolens dicht op de kust. De Stuurgroep Maritiem Windmolenparken heeft alternatieven onderzocht en zal op dinsdag 28  april de leden van de Tweede Kamer deze informatie aanbieden.  Zij zullen ook met beeldmateriaal laten zien wat de visuele gevolgen zijn en de negatieve gevolgen voor het kusttoerisme en –economie met cijfers onderbouwen.

De woordvoerder van de VVD Wassenaar, Caroline Klaver-Bouman: “Minister Kamp van Economische Zaken heeft aangegeven dat hij bereid is te luisteren naar goede alternatieven voor windmolens binnen de 10-mijls zone. Wij willen graag het unieke uitzicht op de zee behouden, en hopen dat de landelijke politiek in gaat zien dat het bouwen van windturbines dicht op de kust meer kost dan dat het oplevert.”