De Week van het geld: ook nuttig in Wassenaar?

Twee weken geleden stond heel Nederland in het teken van de Week van het geld. Deze week draait om het leren omgaan met geld. Ook in Wassenaar is hier aandacht aan besteed. Kinderen  kregen bijvoorbeeld gastlessen over verantwoord financieel gedrag. Deze Week is de VVD uit het hart gegrepen. Zo leert iedereen al op jonge leeftijd: je kunt wel van alles willen, maar stel jezelf daarbij de vraag of je dat wel kunt betalen. En is het antwoord nee, wees dan verstandig en zie ervan af.

Het is dus belangrijk om doordachte financiële keuzes te maken.  Maar hoe gaat Wassenaar daar zelf eigenlijk mee om? Bij de presentatie van de begroting voor 2015 bleek dat het college de komende jaren meer uitgeeft dan er binnenkomt. Zo’n zeven ton. Dit gat wordt nog groter door zes ton tekort op de gemeentelijke uitvoering van de zorg. Het gaat hierbij niet om het geld voor mensen die zorg nodig hebben, maar om het geld dat de organisatie van deze zorg kost. Voor deze kosten heeft het college niet van tevoren geld opzij gezet. En daarmee komt het tekort voor dit jaar uit op ongeveer 1,3 miljoen.

VVD woordvoerders Van Leeuwen en Klaver hebben het college verschillende keren opgeroepen om verstandige keuzes te maken om dit extra tekort te kunnen betalen. Tot de voorjaarsnota in juni is er tijd om met een goed plan te komen. Het college licht nu echter al een tipje van de sluier op door aan te kondigen ook de zes ton uit de algemene reserve te willen halen. Dat baart de VVD zorgen. Investeren in voorzieningen voor de inwoners van Wassenaar is goed. Geld stuk slaan niet. Zolang  in Wassenaar lopende kosten van ons spaargeld worden betaald, raken we gewend aan een uitgavenpatroon dat niet past bij wat er aan geld binnen komt. En dat is precies waar de Week van het geld voor wil waarschuwen.

De VVD zal daarom aandacht blijven vragen voor het verantwoord omgaan met Wassenaars geld en het maken van noodzakelijke keuzes. En moedigt ook de andere partijen in de raad aan om niet teveel geld uit te geven.