Ton Elias: "Houd koers!"

De hervormingen en bezuinigingen van de afgelopen jaren hadden stevige gevolgen. Niet alleen in Wassenaar, maar voor alle Nederlanders. Iedereen heeft de gevolgen van de crisis gevoeld. En bij veel mensen heeft het pijn gedaan.

Daar is de VVD niet blind voor, maar we hebben de afgelopen jaren gedaan wat nodig was om ervoor te zorgen dat het schip bleef varen. En dat heeft gewerkt. Er is de afgelopen jaren meer hervormd en verbeterd dan door welk ander kabinet ook. Daardoor blijft de gezondheidszorg ook voor toekomstige generaties betaalbaar, zorgt het aangepaste ontslagrecht voor een minder starre arbeidsmarkt die maakt dat bedrijven sneller mensen in dienst nemen en gaan er honderden miljoenen euro’s meer naar beter onderwijs.

Het gevolg van dit alles is dat het nu langzaam weer beter gaat met het land. We klimmen uit het dal. Tijd dus voor meer ruimte voor de Nederlanders. In het bijzonder in Zuid-Holland, waar de VVD onder leiding van lijsttrekker Floor Vermeulen en de Wassenaarse VVD-gedeputeerde Ingrid de Bondt een ambitieus programma heeft gepresenteerd met bijvoorbeeld meer ruimte voor ondernemerschap, investeringen in de knelpunten in het wegennet en lage administratieve lasten voor burgers en bedrijven.

De veranderingen waar de politiek de laatste jaren over heeft gepraat moeten normaal worden in de praktijk. Hardwerkende Nederlanders moeten de inhoud van hun portemonnee weer langzaamaan kunnen gaan zien groeien in plaats van krimpen. En ga zo maar door. Even niet meer de onzekerheid over nieuwe hervormingen en steeds hogere lasten, maar de zekerheid dat de overheid je de komende jaren met rust laat en het land op een stabiele koers houdt. Daarbij hoort in een onzekere en een altijd in verandering zijnde wereld natuurlijk ook dat de overheid voor je veiligheid staat. Veiligheid kunnen we niet garanderen, maar wel beïnvloeden, bewaken en bevechten. Mensen moeten het gevoel hebben dat we samen voor onze normen staan, dat daders gepakt worden en dat we compromisloos onze waarden, vrijheid en manier van leven verdedigen

De vraag is dus: gooien we de boel weer overhoop en breken we af wat we net hebben opgebouwd? Of houden we koers en zetten we door naar het vrije, veilige en welvarende Nederland waarin je zorgt voor jezelf, geeft om een ander en krijgt wat je toekomt?

Kiest u, met mij, voor dat laatste? Stem dan op 18 maart VVD!

Ton Elias