Workshop Liberale Lakmoestest

Voorafgaand aan de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie organiseerde de VVD Wassenaar zaterdag 17 januari de workshop 'Liberale Lakmoestest'. Tijdens deze interactieve sessie nam VVD-trainer Ferdi de Lange verschillende liberale dilemma's onder de loep met vele enthousiaste deelnemers.

Iedereen in Nederland heeft wel een mening over belangrijke politieke keuzes die we in de toekomst zullen moeten maken. Maar... is die mening eigenlijk wel liberaal? Het was namelijk geen ‘gewone’ workshop, maar eentje waarbij alle deelnemers staand en heen-en-weer lopend in de zaal via een stap naar voren of naar achteren op een lijn steeds het liberale gehalte van een standpunt konden aangeven, waarbij de omstandigheden rondom dat standpunt steeds veranderden.

De Liberale Lakmoestest toetste ieder standpunt aan vier vragen: 
1. Laten we mensen écht voldoende vrij? 
2. Vragen we genoeg verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid? 
3. Worden mensen écht gelijkwaardig en rechtvaardig behandeld? 
4. Bieden we mensen voldoende ontplooiingsmogelijkheden?