Ondertunneling Rijksstraatweg: Amsterdamse baan

Zoals u weet pleit de VVD al 20 jaar voor de ondertunneling van de Rijksstraatweg. We zijn druk bezig dit samen met de Haagse VVD nu echt te agenderen bij het Rijk. De VVD Wassenaar en de Haagse VVD willen dat er een eind gaat komen aan de files op de N44. Op deze belangrijke verbindingsweg tussen Den Haag en Amsterdam staat er iedere ochtend en avond zo'n drie kilometer file. Een grote ergernis voor de 70.000 automobilisten die dagelijks gebruik maken van deze route, en natuurlijk ook voor de omwonenden. De beide fracties willen daarom dat de gemeenten, provincie en het Rijk concrete plannen gaan maken voor een tunnel, de Amsterdamse baan.

De N44, oftewel de Rijksstraatweg, is maar 7 kilometer lang. Toch staan automobilisten gemiddeld een half uur vast bij de verkeerslichten. Met de aanleg van een tunnel kunnen auto's eindelijk doorrijden. De bereikbaarheid van de Haagse regio zal sterk verbeteren. Ook wordt de leefbaarheid vergroot, er komt dan ruimte om het groen in dit stedelijke gebied te verbeteren. Via de website; ikwildoorrijdenopden44.nl willen de liberalen steunbetuigingen verzamelen.

VVD raadslid Paul Deneer uit Wassenaar: “Met de tunnel kunnen de twee delen van ons dorp weer verenigd worden en daarmee ook het cultuur-historisch Koninklijk park weer in ere hersteld worden. De inwoners van Wassenaar kunnen dan gaan genieten van een mooie groene omgeving, in plaats van zich ergeren aan de file voor hun deur."

Monique van der Bijl, raadslid VVD Den Haag: “Voor de inwoners van Den haag die gebruik maken van deze route is het een dagelijkse ergernis om hier een half uur vast te staan. En voor de ondernemers die Den Haag willen bereikbaar is in de file staan een kostbare zaak. Een tunnel op deze voor Den Haag zo belangrijke toegangsroute is goed voor de bereikbaarheid en ook voor de economie."

De tunnel was op 23 mei een onderwerp in de commissie vergadering van de Wassenaarse Gemeenteraad. VVD woordvoerder Paul Deneer heeft wethouder Doorn kritisch bevraagd. De raadsleden kregen van de wethouder een cursus lobby’en door Corina Holla (van bureau Holla/ Meines) maar er moet natuurlijk éérst een strategisch plan komen zodat iedereen helder heeft waarvoor we precies lobby’en… Dat is er helaas nog steeds niet, wethouder heeft het op onze kritische vragen wederom toegezegd (er was geld voor vrijgemaakt bij begroting) maar zonder een datum te noemen. Dat vinden we teleurstellend. Want de tunnel staat nu wel op de agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag maar zonder plan (dus zo wordt het project nooit goedgekeurd), daar moet een plan onder komen voor een serieuze verkenning. Ondertussen heeft de VVD fractie niet stilgezeten. Wij hebben inmiddels al met Arcadis gepraat, Tweede Kamerlid Barbara Visser, met de Provinciale Statenfractie, onze gedeputeerde Floor Vermeulen en de buurfracties met belangen; VVD Oestgeest, Leiden, Amsterdam etc. om overal de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar nu willen we ook buiten de partij om het draagvlak vergroten want zodra de vervoersgelden-pot wordt uitgebreid of er gepraat gaat worden over projecten voor na 2028 moet deze tunnel op het netvlies staan en moeten de beslissers weten dat er groot draagvlak voor is onder inwoners en ondernemers. 

Daarom zullen wij op 1 juni samen met de Haagse VVD tijdens een politiek café, om 20:00 uur in Van der Valk Den Haag/Wassenaar, de website lanceren ikwildoorrijdenopden44.nl Hierop kan iedereen zijn steun uitspreken maar kunnen ook organisaties openlijk de weg steunen  zodat duidelijk wordt hoe breed het draagvlak is. Verder zullen we die avond een tunnel expert aan het woord laten en ideeën en input verzamelen van de aanwezigen. Iedereen is van harte welkom!