Gezellige VVD BBQ op het strand bij Sport

Zondagmiddag kwam een groot aantal VVD leden en belangstellenden bijeen op het strand voor de traditionele zomer BBQ. Er waren ook veel volksvertegenwoordigers aanwezig, naast raadsleden ook Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn en fractievoorzitter van de Provinciale Staten Tiemen Bril. Men genoot van het mooie uitzicht op zee en besprak de mogelijkheden om het VVD pleidooi om de windmolens verder uit de kust te plaatsen kracht bij te zetten. En natuurlijk spraken zij over de actie voor ondertunneling van de Rijksstraatweg. Inmiddels zijn al meer dan 300 steunbetuigingen uitgebracht via de website, doet u ook mee? Kijk dan op: www.ikwildoorrijdenopden44.nl