VVD kritisch op beveiligingsmaatregelen Amerikaanse ambassade

De VVD is het niet eens met het voorstel van het college om nu voor €825.000 beveiligingsmaatregelen te nemen bij de nieuwe Amerikaanse ambassade. Tijdens de commissie vergadering van 22 juni heeft fractievoorzitter Anouk van Eekelen daarvoor vier redenen genoemd. 

Allereerst is de VVD verbaasd dat het college stelt te zijn overvallen door het advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid over deze zware beveiligheidsmaatregelen. Hoe kan het dat hier niet eerder rekening mee is gehouden terwijl de reden voor verplaatsing van de ambassade juist was dat na 9/11 de beveiligheidsmaatregelen in het centrum Den Haag te ontwrichtend waren voor de openbare ruimte? Er is de raad en buurt altijd toegezegd is dat de ambassade alle veiligheidsmaatregelen op eigen terrein kon nemen. Er zijn al in 2008 en 2013 vertrouwelijke adviezen over veiligheid uitgebracht. Waarom heeft het college nooit eerder de raad geïnformeerd dat er mogelijk nog maatregelen genomen moesten worden? Had de raad niet vooraf moeten weten dat gemeente verantwoordelijk is voor de kosten van alle  extra veiligheidsmaatregelen? Dan had een deel van de 3,1 miljoen euro leges die de Amerikanen hebben betaald hiervoor gereserveerd kunnen worden. Burgemeester Hoekma gaf tijdens de commissievergadering op 22 juni toe dat dit verstandig was geweest. 

Ten tweede maakt de VVD zich zorgen over de aard en omvang van de beveiligingsmaatregelen. De veiligheidsmaatregelen zijn bijzonder zwaar en maken dit het meest beveiligde gebouw van Nederland. Een tweede bewakingssluis op de openbare weg bovenop de bewakingssluis bij de ingang van de ambassade voor als de beveiliging wordt opgeschaald,  en een poller plaatsen tegen auto’s op een fietspad waar sowieso geen auto’s mogen komen? Kan dat nu echt niet anders? Als we iets hebben gezien de afgelopen jaren is dat je  geen rekening kunt houden met dingen die heel misschien, soms, kunnen gebeuren omdat het altijd onverwacht gebeurd en anders dan je denkt. Is dit geen schijnveiligheid? 

Ten derde; de communicatie met de buurt. De buurtbewoners hebben vanaf het begin al gevraagd naar de beveiliging en de leefbaarheid. Wat krijgt de buurt nu, een gemeente die fijn meedenkt? Nee, doem scenario’s verwoord in een bewonersbrief. De VVD is daarom blij met de toezegging van de burgemeester om spoedig met de buurtvereniging, verontruste bewoners en tennisvereniging Marlot te spreken.

Tot slot heeft de VVD veel vragen over de voorgestelde bekostiging. Wettelijk is de ‘host nation’ verantwoordelijk voor beveiliging. Maar waarom komen alle kosten voor de beveiliging van de grootste ambassade in ons land voor rekening van een kleine gemeente. Dat hadden we in 2006 moeten weten. Moet het Rijk hier niet aan meebetalen? 

Dat Wassenaar die 825.000 zou moeten betalen staat in schril contrast met de 5 miljoen euro groencompensatie die het ministerie van Buitenlandse zaken betaalde. Daarvan kwam maar € 950.000 in wassenaar terecht en de rest in Den Haag, die van gekkigheid niet wisten wat ze er mee moesten doen en daarom maar een onzinnig eekhoornviaduct hebben gebouwd. 

De VVD heeft de burgemeester gevraagd terug te gaan naar de onderhandelingstafel met het Rijk, Den Haag en de hulpdiensten om te kijken of het niet anders kan en met minder ontwrichting en kosten voor Wassenaar en meer leefbaarheid voor de buurt. Dit heeft burgemeester Hoekema toegezegd zo spoedig mogelijk te doen.