Nieuwe fractievoorzitter

Na de benoeming van Anouk van Eekelen tot wethouder in Papendrecht heeft de VVD- fractie  Caroline Klaver-Bouman gekozen als nieuwe fractievoorzitter in Wassenaar.   Caroline Klaver-Bouman: “De VVD in de oppositie blijft de huidige coalitie aanspreken op haar financieel beleid.  Dit college en deze coalitie hebben de afgelopen 2 jaar te vaak een graai gedaan in de reserves om normale uitgaven te dekken.  Dit betekent dat op termijn de spaarpot leeg is terwijl  hier niets tastbaars tegenover staat. Het college heeft in feite  vermogen van Wassenaar opgegeten.  Daarnaast zullen wij ons hard maken voor een nog groener Wassenaar door de ondertunneling van de N44  en echte burgerparticipatie door goede inspraakprocedures .”  

De opengevallen plek van Anouk van Eekelen in de fractie zal worden overgenomen door Ankie Erwich .  Zij brengt haar ervaring als raadslid uit de vorige periode met zich mee, en veel financiële en bestuurlijke kennis vanuit haar dagelijkse werk bij de Algemene Rekenkamer.