VVD: verkeer in Wassenaar staat stil!

Op belangrijke doorgaanswegen in Wassenaar staan momenteel gele borden met de tekst: ‘deze weg is dicht.’ Het centrum is slecht bereikbaar, in Wassenaar-Zuid zijn omleidingen en het Rozenplein heeft verkeersoverlast door een afsluiting richting Leiden. De VVD constateert: veel verkeershinder door omrijden en files. Wegwerkzaamheden zijn soms nodig, maar waarom moet alles tegelijk? Dat vraagt de VVD-fractie aan zaakgelastigde verkeerswethouder de heer B. Doorn. De VVD vindt dat de wethouder moet zorgen voor een goede coördinatie van wegwerkzaamheden zonder onnodige overlast voor onze inwoners.