VVD: Verhoging OZB van de baan

De afgelopen weken heeft de VVD in deze krant duidelijk stelling genomen tegen de OZB-verhoging met € 360.00,- die in de begroting voor 2017 is opgenomen. Wij zijn heel blij dat ook de andere partijen op onze lijn zaten en dat de raad tijdens de begrotingsbehandeling unaniem deze verhoging heeft afgewezen. Coalitie en oppositie vonden elkaar op dit belangrijke punt. 

Helaas hebben onze voorstellen voor bezuinigingen het niet gehaald, 11 van de 21 raadsleden stemden tegen. Over het financieel beleid van het college blijft de VVD zich zorgen maken. Fractievoorzitter Caroline Klaver stelde in haar betoog dit beleid aan de kaak: ' De begroting is niet sluitend, omdat het tekort wordt gedekt uit de reserves. Wij zien amper bezuinigingen, terwijl dat eerder wel met de raad was afgesproken. Het college creëert een ongezonde financiële situatie en zij scheept volgende bestuurders op met grote problemen.’

De VVD constateert dat ook de andere partijen een kritische toon aansloegen. Wij zijn benieuwd of zij deze kritiek handhaven als de begroting moet worden vastgesteld op woensdag 9 november. De VVD kan in ieder geval niet instemmen met de begroting.

Vorig jaar kwam de VVD nog met een taart , weliswaar met een gat erin, maar dit jaar was er geen enkele aanleiding voor een vrolijke noot. Klaver: ' de koek is op.'