Veel belangstelling cursus gemeentefinanciën

Woensdagavond 7 december vond een geslaagde cursus gemeentefinanciën plaats. VVD Wassenaar organiseerde deze cursus voor betrokken leden en geïnteresseerden. De aanwezigen kwamen niet alleen uit Wassenaar, maar waren ook naar deze cursus afgereisd vanuit Rotterdam, Enkhuizen, Den Haag, Noordwijkerhout, Bodegraven en Nieuwerkerk aan den IJssel.   

Onderwerpen die aan bod zijn geweest zijn de WMO, de begroting van de gemeente Wassenaar (26% van de uitgaven gaat naar bestuur en ondersteuning) en de opbouw van inkomsten- en uitgavenstromen. Voor de VVD is altijd het doel om met de aanwezige middelen zo veel mogelijk te bereiken en de lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden.