Meedenken over de nieuwe burgemeester

Wassenaar is nog nauwelijks bekomen van het aangekondigde vertrek van burgemeester Hoekema of de discussie over zijn opvolging is al gestart. Eerst benoemt de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, een waarnemer maar daarna begint als het goed is al snel de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De VVD wil dat de inwoners van Wassenaar kunnen meedenken over de eigenschappen en kwaliteiten van de nieuwe burgemeester. Fractievoorzitter Caroline Klaver zal dat voorstellen aan de andere fracties in de gemeenteraad.

Nadat een tijdelijke waarnemend burgemeester is benoemd zal het presidium, dat bestaat uit leden van de gemeenteraad, aan de slag gaan met het opstellen van een profielschets . De commissaris van de Koning zal daar ongetwijfeld nauw bij betrokken zijn. De VVD wil dat ook de inwoners van Wassenaar om hun mening wordt gevraagd voordat de profielschets wordt vastgesteld. Caroline Klaver zal dit voorstellen wanneer het presidium bijeenkomt om over de verdere aanpak te praten. Zij wil dat de meningen van de Wassenaarders over de eigenschappen en kwaliteiten van de nieuwe burgemeester worden meegenomen in de profielschets.  

Of het allemaal snel gaat is nog niet bekend, maar Caroline Klaver hoopt dat er niet te lang wordt gewacht met de benoeming een nieuwe burgemeester. Normaal gesproken komt er snel na vaststelling van de profielschets een vertrouwenscommissie die kandidaten selecteert en deze voordraagt aan de gemeenteraad. Daarna doet de raad uiteindelijk een aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Caroline Klaver: “De burgemeester heeft een moeilijk besluit genomen en we willen op een goede manier afscheid van hem nemen. Het komt daarom misschien wat cru over om nu al over de opvolging te praten, maar de volgende stap wordt volgende week alweer gezet. Dat is hard maar het is niet anders. De VVD wil dat Wassenaar zelfstandig blijft. Dat vergt een sterk bestuur dat zich daar volledig voor in kan zetten. Het is dus nodig dat de vervanging kort duurt en dat er weer snel een nieuwe burgemeester benoemd wordt. Daar wil ik mij hard voor maken”.