Toezichthouder Zuid-Holland zeer kritisch over begroting 2017

De  zorgen die de VVD al heel vaak in de raad heeft geuit over het financieel beleid van Wassenaar worden bevestigd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Deze toezichthouder heeft eind december per brief gemeld aan de raad dat de reserve in twee jaar tijd met € 20 miljoen is geslonken. En dat geld is niet besteed aan eenmalige uitgaven maar om lopende kosten te dekken. Dat is tegen de regels van een gezond financieel beleid waar VVD-fractievoorzitter Caroline Klaver ook al bij de laatste begrotingsbehandeling nadrukkelijk op heeft gewezen. Aan de inzet van de reserve om de begroting sluitend te maken moet een einde komen, waarschuwt de provincie. 

De VVD heeft vorige week schriftelijke vragen gesteld aan het college over deze zorgwekkende geluiden.  Caroline Klaver: ‘Wij hopen vóór de commissievergadering van woensdag 11 januari antwoord op onze vragen te krijgen. Die antwoorden moeten we gebruiken om samen met de andere raadsleden het gesprek aan te gaan over het weer op de rails krijgen van onze ontspoorde uitgaven. Het gaat om de toekomst van Wassenaar. We moeten nu handelen want het is 1 minuut voor twaalf!’