VVD vraagt aandacht voor Duyndigt

Dicht tegen Den Haag aan ligt de buurt Duyndigt, tussen Landscheidingsweg, Rijksstraatweg, Alkemadelaan, Clingendael en Oosterbeek. Dit gebied is een deel van Wassenaar, maar ook Den Haag en de provincie Zuid-Holland spelen er een rol. En bij wie moet je als buurtbewoner dan zijn als er problemen zijn? Dat kan best lastig zijn. De buurt voelt zich soms van het kastje naar de muur gestuurd.

VVD-fractie- en bestuursleden brachten een bezoek aan dit gebied en spraken met vertegenwoordigers van de buurtvereniging Duyndigt. Zelf noemen de bewoners het de ‘vergeten’ buurt. Voor simpele zaken die snel zijn op te lossen, is het namelijk lastig gehoor te vinden. En waar gaat het dan over? Een fietspad dat verbreed moet worden met gaten die nu in de betonlaag zitten, een groenstrook die niet door de gemeente Wassenaar wordt onderhouden, de aanleg van een wandelpad, een onhandig opgesteld richtingbord op de Landscheidingsweg naar de A12, waardoor onbedoeld sluipverkeer ontstaat, om maar enkele zaken te noemen. Daar komt nu nog de bouw van de Amerikaanse ambassade bij wat overlast geeft door bouwverkeer. En voor de beveiliging van die ambassade en de buurt komen er pollers en zijn er camera’s rondom de Amerikaanse ambassade geïnstalleerd met mogelijke privacy-gevolgen. En dan wordt er nu ook gewerkt aan het onderhoud aan de wegen. Kortom, bij de simpele zaken komen nog veel meer problemen. De buurtvereniging wijst er ook op dat de verkeerssituatie van de buurt aandacht nodig heeft. Daarbij denken zij aan de bereikbaarheid van de Roggewoning, mogelijk meer sluipverkeer als de Amerikaanse ambassade klaar is en de toestroom van bezoekers naar het museum Voorlinden.VVD-fractievoorzitter Caroline Klaver: “De VVD vindt het belangrijk dat er aandacht wordt gegeven aan Wassenaar Duyndigt. De buurt moet niet vergeten worden, zeker nu de vestiging van de Amerikaanse ambassade en de beveiliging ervan grote impact kunnen hebben op de buurt. Wij verwachten dat er voor dit gebied een gebiedsvisie komt die rekening houdt met alle problemen van de buurt.”