Waarom pakt ons college de uitgestoken hand niet?

Afgelopen woensdag was het weer zover: Het college kreeg in de raadsvergadering van diverse kanten mogelijkheden aangereikt om de communicatie en samenwerking met de inwoners van Wassenaar te verbeteren maar het college pakte de uitgestoken hand niet aan. Dat leidt tot onbegrip en boosheid. 

Om te beginnen de Warenar. De raad werd geraadpleegd over de door het college voorgenomen verkoop van de Warenar. Volgens de wethouder is de bezettingsgraad maar 11,5 procent en zou er nooit een sluitende exploitatie kunnen komen. Met de stichting De Warenar die al jaren zorgt voor een hoge opkomst bij de toneelvoorstellingen zou zijn overlegd, maar daarvan bleek weinig uit de brief van de stichting zelf. De Vrienden van Wassenaar boden aan om andere oplossingen te onderzoeken, maar ook daar ging de wethouder niet op in. Naar de oproep van de VVD aan het college om geen overhaaste beslissing te nemen en nog eens met de betrokkenen om de tafel te gaan zitten, werd niet geluisterd. 

Ook bij het onderwerp “welstandsvrij bouwen” kreeg het college hulp aangeboden van inwoners om mee te denken over een betere aanpak. De VVD en WWW pleitten voor een brede aanpak waarmee welstand, ruimtelijke ordening en erfgoedbehoud in onderlinge samenhang wordt uitgewerkt in eenvoudige en heldere regels. Ook deze oproep vond geen gehoor bij het college. Dat is gezien de klachten over verrommeling en versnippering – en zeker ook in het licht van de ambitie dat Wassenaar een “Landgoed aan Zee “ wil zijn - te betreuren. 

Tenslotte, het voorstel om tuincentrum Bloemendaal aan de Rijksstraatweg te onteigenen, kwam wat de VVD betreft te vroeg. Het terrein moet worden veranderd in een “protestveldje” voor de Amerikaanse ambassade maar pas in 2020. De VVD heeft er bij de wethouder op aangedrongen eerst te proberen om tot overeenstemming te komen met de eigenaar. Pas als dat echt niet lukt, kunnen juridische middelen worden ingezet. Dan pas kan men spreken van goed en transparant bestuur. 

Onze nieuwe waarnemend burgemeester heeft in zijn openbare brief aangegeven dat hij de inwoners beter wil betrekken bij – de voorbereiding van - belangrijke beslissingen. De VVD ondersteunt dit voornemen van harte want uit het bovenstaande blijkt dat er nog veel te doen is!