Samenwerking met andere gemeenten moet echt beter

Het venijn zit in de details. Dat bleek deze weken (alweer) bij de start van het omgekeerd inzamelen van ons huisvuil.  AVALEX hechtte aan onze vuilcontainer een briefje met daarop de de mededeling: check regelmatig de afvalkalender. De afvalkalender verzuimt helaas het maatwerk te vermelden waar de VVD om gevraagd heeft en dat ook is toegezegd. Het maatwerk ontbreekt ook in de advertentie (DWK week 5) en op de website. Tenslotte ontbreekt op het briefje aan de container een telefoonnummer: lastig wanneer u geen internet hebt. (in dat geval bel 0900-0507 wanneer u meer wilt weten). Details zult u misschien zeggen, maar wel lastig voor onze inwoners. 

Details bij een majeure stap naar omgekeerd inzamelen. De VVD heeft vóór omgekeerd inzamelen gestemd maar wel gevraagd om een goed plan van aanpak. 

Wassenaar werkt samen met andere gemeenten vanwege inkoopvoordelen, maar ook voor de dienstverlening. Klantvriendelijkeid staat dan voorop zou je verwachten. Details zoals het ontbreken van de juiste informatie en  onduidelijkheid over de afspraken en toezeggingen zorgen voor onvriendelijke dienstverlening. Terwijl de medewerkers hun best doen om er het beste van te maken gaat het niet goed.

Het probleem zit bij de aansturing. In de eerste plaats bij de wethouders die in de besturen van de samenwerkingsverbanden zitten. Maar ook de gemeenteraad zelf moet de hand in eigen boezen steken. Wanneer de gemeenteraad iets voorelkaar wil krijgen, dan moeten we niet denken dat het wel goed komt wanneer wij aan AVALEX of MRDH een briefje sturen waarin staat hoe we er over denken. Pas wanneer we de gemeenteraden van onze partners winnen voor onze standpunten dan krijgen we onze zin. Bij de decentralisatie van het sociaal domein is dat gelukt. De Werkgroep Sociaal Domein van de Raad speelde daarin een positieve rol. 

De VVD zegt: laten we dat ook doen voor het openbaar vervoer en voor het onderhoud van de openbare ruimte. Om met dit laatste te beginnen: De VVD wil dat er op korte termijn maatregelen worden genomen om de aansturing van de werkorganisatie Duivenvoorde en de communicatie tussen de raad en het bestuur te verbeteren. Ook moet met Voorschoten beter worden afgesproken hoe wij willen samenwerken. Dat is de afgelopen jaren onvoldoende gebeurd.  De VVD zal zich voor verbetering inzetten en hoopt  de hele raad, coalitie èn oppositie, zich daadkrachtig wil opstellen. In het belang van  Wassenaar.