Uw stem doet ertoe

Op het laatste moment is sluiting en verkoop van de Warenar uitgesteld. Het college van B en W heeft haar onzalige besluit om de Warenar  te verkopen, voorlopig  ingetrokken. Vanaf het begin was de VVD tegen de manier waarop dit college en de coalitiepartijen CDA, D'66, PvdA, Passie en Groenlinks dachten de democratisch gekozen raad te kunnen uitsluiten van het besluit om de Warenar af te stoten. VVD fractievoorzitter Caroline Klaver-Bouman:"Over een iconisch gebouw waarin belangrijke culturele functies zijn gehuisvest voor de Wassenaarse inwoners ga je niet in achterkamertjes besluiten. Daar betrek je de inwoners en de gemeenteraad bij." 3000 handtekeningen hebben er hoogst waarschijnlijk toe bijgedragen dat het college weer met de betrokkenen om de tafel gaat zitten om te kijken of er geen alternatieven zijn om de theaterfunctie in de Warenar te kunnen behouden. Want laten we wel zijn; een alternatieve locatie voor een volwaardig theaterprogramma heeft Wassenaar niet.  Sluiting van de Warenar zou ook sluiting van de podiumkunsten in Wassenaar betekenen. De VVD is van mening dat belangrijke besluiten moeten worden genomen door de raad waarvoor elke Wassenaarder heeft kunnen stemmen.