Generaal Winkelmanlaan: tot hier en niet verder

Omwonenden van het bouwproject Generaal Winkelmanlaan maken zich zorgen over de ontwikkelingen. Vooral de parkeer mogelijkheden rond het nieuwe appartementengebouw en het zwembad zorgen voor onzekerheid omdat nu al de parkeermogelijkheden niet ideaal zijn. Hoe komt dat er na de nieuwbouw uit te zien? De tekeningen die de gemeente heeft gemaakt bieden te weinig houvast. Daarnaast is er het ontwerp voor het gewijzigde bestemmingsplan dat de bouw van de appartementen mogelijk maakt. In dit plan staat dat er nog allerlei bijgebouwen en uitbreidingen mogelijk zijn. In veel gevallen kan het college daar zelfstandig over beslissen zonder dat de gemeenteraad daar aan te pas komt. Nu betreft dit standaard regels die in elk bestemmingsplan kunnen staan. De vraag is: horen deze mogelijkheden ook thuis in dit bestemmingsplan. De VVD vindt van niet.

Toen de gemeenteraad de uitgangspunten voor de nieuwbouw bij het zwembad vaststelde was de raad tevreden: met de nieuwbouw zou de woningbehoefte in Wassenaar, met name in het segment net boven de sociale woningbouw worden aangepakt. De gemeenteraad schrok toen bleek dat de plannenmakers maximaal gebruik hadden gemaakt van de ruimte die de uitgangspunten boden. Er komen duurdere woningen dan de meeste partijen voor ogen hadden. Sommige partijen wilden dat het college opnieuw zou onderhandelen. De VVD was daar tegen: de indieners hadden slechts de ruimte benut die was geboden. Als sommige partijen daarvan schrikken, dan moet er volgende keer beter huiswerk worden gedaan. Het bouwplan gaat dus door. Geen nieuwe onderhandelingen. 

Maar nu: de raad beoordeelt het bestemmingsplan. Dit biedt nog allerlei ruimte. Zo zou het college toestemming kunnen geven om nog 5% meer te bouwen. Dat is niet ongebruikelijk, maar de VVD vindt dat in dit geval de gemeente moed moet tonen en moet zeggen: genoeg is genoeg. Geen extra ruimte in het bestemmingsplan. We zijn benieuwd hoe de andere partijen in de raad daar mee om gaan.

En dan nog die parkeerruimte. Laat de gemeente alsjeblieft goed overleg voeren met de omwonenden (inclusief de directie van het zwembad) zodat er een herinrichtingsplan komt waar iedereen achter kan staan. Dan doe je het echt samen en blijft het niet bij mooie uitspraken op papier.