VVD wil duidelijkheid over onderzoek naar de sporthallen

De VVD-fractie bracht recent een bezoek aan de sporthalcommissie om te vragen hoe het onderzoek naar een efficiënter gebruik van de sporthallen in Wassenaar Noord vorderde. Het bleek dat deze commissie al voor de zomer verslag had uitgebracht aan de wethouder. Vanzelfsprekend is de VVD benieuwd naar het resultaat. Fractievoorzitter Caroline Klaver: ‘Wij vinden het belangrijk dat de wethouder de raad spoedig informeert over de uitkomsten van dit onderzoek. Dit onderwerp speelt al jaren en nu de feiten op een rijtje zijn gezet, moeten die ook gedeeld worden met de Wassenaarse inwoners.’

In juni 2016 besloot de gemeenteraad een bedrag van € 40.000, - beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar een efficiënter gebruik van de sporthallen. Voor het onderzoek werd de sporthalcommissie ingesteld bestaande uit de heren Becker, Topper, Spring in ’t Veld en Meijer. Zij hebben gekeken of het mogelijk is om alle sportactiviteiten van verenigingen en scholen die nu plaatsvinden in de sporthal De Schulpwei, de sporthal van de Kieviten en de gymzaal aan de Burmanlaan in één sporthal zouden kunnen worden ondergebracht. 

Een aantal van deze accommodaties is in zeer slechte staat. Zo is inmiddels de gymzaal aan de Burmanlaan om veiligheidsredenen gesloten en wordt gesloopt. 

Tot nu toe is de raad hiervan dus  niet op de hoogte gesteld. De wethouder heeft toegezegd om in het najaar met een sportnotitie te komen. Fractievoorzitter Caroline Klaver: ‘Het is voor de VVD vanzelfsprekend dat sporten in een veilige, aan de geldende eisen voldoende accommodatie moet plaatsvinden. En dat alle verenigingen en scholen hier terecht kunnen. Wij hopen dat de wethouder snel met de sportnotitie komt en dat daarbij het onderkomen voor alle binnensporten en de scholen, die nu gebruik maakten van de gymzaal aan de Burmanlaan, een grote prioriteit heeft. Voor de VVD is het belangrijk dat we gebouwen zo efficiënt mogelijk gebruiken. Leegstand gedurende de dag of s’avonds is niet meer van deze tijd. Efficiënt gebruik en beheer van gezamenlijke sportaccommodatie door verenigingen en scholen zal ertoe bijdragen dat we de kosten kunnen spreiden en het beheer kunnen overlaten aan professionals. De VVD gaat ervan uit dat de sporthalcommissie de gelegenheid zal worden geboden om op korte termijn hun onderzoek aan de raad te presenteren.’