Groen behouden én beperkt bouwen

Het groen rond en binnen Wassenaar is kenmerkend voor onze gemeente. De Wassenaarse VVD maakt zich op alle fronten sterk voor behoud van de groene buffers aan de gemeentegrenzen en wil ook binnen het dorp geen verdere afbreuk van het groene Wassenaarse karakter. En toch moet er volgens de VVD gebouwd worden om te voorkomen dat het dorp blijft vergrijzen.

VVD-kandidaatsraadslid Bernard Menken is duidelijk: “Voor de VVD is een brede, groene, permanente bufferzone van minimaal 1500 meter tussen Wassenaar en de geplande nieuwbouwwijk op het voormalige Marine Vliegkamp Valkenburg een speerpunt.”

De dreiging van grote nieuwbouwplannen bij “de buren” hangt al jaren boven Wassenaar. Met Meijendel als onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen en de polders richting Leidschendam en Voorschoten als beschermd gebied onder de hoede van Staatsbosbeheer, is het groen aan de west- en oostzijde veilig. Maar Bernard Menken is alert: “Als je op Google Maps Wassenaar intypt zie je gelijk dat Leiden en Den Haag met de Stevenshof  en Mariahoeve aan onze poorten staan. Met de VVD heeft Wassenaar al decennia lang een goede poortwachter die het groen rond en binnen Wassenaar behoudt.” 

Binnen het dorp vindt de VVD het belangrijk dat Wassenaar een goed leefklimaat voor onze ouderen biedt én aantrekkelijk is voor jongere inwoners en gezinnen. Daarom moeten er volgens de VVD voldoende woningen beschikbaar zijn voor de groep 25 tot 40 jarigen. Meer kleinere, betaalbare woningen in de vrije sector, waarmee tevens de doorstroom uit de sociale woningen wordt gestimuleerd. De VVD wil dat deze woningen op plaatsen komen waar bestaande gebouwen worden afgebroken of hun bestemming verliezen. 

En als er gebouwd wordt wil de VVD duidelijkheid en vrijheid voor huiseigenaren. Hanteerbare normen en eisen in plaats van een subjectieve welstandscommissie. Zodat het voor iedereen helder is wat wel en niet mag, zeker in gebieden met beschermd dorpsgezicht. De gemeente moet hiervoor een duidelijk kader bieden en proactief meedenken met inwoners die hun huis willen verbouwen.

“Het lijkt allemaal makkelijk en logisch” besluit Menken, “maar goed bestuur op dit vlak vereist zicht op het grotere geheel en goed overleg met alle betrokkenen en belanghebbenden. Vooraf en tijdens het proces. Zodat Wassenaar een prachtig en levendig dorp kan blijven.”