Zelfstandigheid vereist gezonde financiën

Voor de VVD is de zelfstandigheid van Wassenaar het uitgangspunt, waarbij wij zeggenschap behouden over onze eigen leefomgeving en voorzieningen, tegen zo laag mogelijke lasten.

Om regie op de eigen toekomst te blijven voeren, is volgens de VVD in elk geval nodig: een stevig bestuur, een goed functionerende werkorganisatie, duurzame financiën en een sterke visie op brede samenwerking in de regio. Maar onze financiën zijn niet zo rooskleurig als het college ons wil doen geloven. VVD Fractievoorzitter Caroline Klaver-Bouman: “ Al 4 jaar hamert de VVD op gezond financieel beleid waarbij wij niet meer uitgeven aan de dagelijkse uitgaven dan dat er binnenkomt. Maar dit college krijgt het maar niet voor elkaar en blijft de reserves en voorzieningen gebruiken om de gaten in de begroting te dichten. Daarnaast hebben de eerste financiële tegenvallers/waarschuwingen zich al aangediend. “ De Provincie waarschuwt n.a.v. de begroting 2018 van Wassenaar dat in 2018 alle bezuinigingsmaatregelen gerealiseerd moeten worden en niet verder mogen worden opgeschoven. Geen respijt dus. En na 2020 is deze manier van boekhouden voor Wassenaar ook niet meer mogelijk!!  De volgende raad zit dan ook met de gebakken peren. Ook moet de gemeente rekening houden met een extra last  van €90.000,-  voor de beëindiging van de BTW vrijstelling. Een kostenpost waarvan we wisten dat die komen zou, maar waar niet voor begroot is. De werkorganisatie komt tenslotte op de valreep met een extra post van € 271.000,- , en 2018 is pas net begonnen.

Fractievoorzitter Caroline Klaver-Bouman: “Willen wij als een geloofwaardige gesprekspartner gezien worden in de regio als het gaat over onze eigen bestuurlijke toekomst of andere samenwerkingsverbanden dan moeten wij onze financiën op orde hebben.  Realistisch begroten is een eerste vereiste, maar ook kritisch blijven kijken naar onze uitgaven.  De gemeente had zo €500.000,- kunnen besparen als we niet de hele fundering van de Buurtweg zouden afgraven.  Helaas, naar de oppositie wordt slecht geluisterd.  En de Buurtweg zal veel langer opgebroken zijn dan nodig is.”