Zelfstandigheid is bij ons in goede handen

De discussie rondom de bestuurlijke toekomst van Wassenaar speelt hoog op onder druk van de aanstaande verkiezingen, het rumoer bij onze directe buren en de enquête die was uitgezet onder de inwoners van Wassenaar.  

VVD Wassenaar wil de bestuurlijke zelfstandigheid van Wassenaar behouden.  Wij worden niet beter van een fusie; wij verliezen dan zeggenschap over onze eigen leefomgeving en voorzieningen en de afstand tot een herkenbaar bestuur wordt te groot. 

Fractievoorzitter Caroline Klaver-Bouman: “Maar om de zelfstandigheid te behouden moet Wassenaar wel extra haar best doen; de financiën moeten echt op orde zijn, het bestuur professioneel en transparant, en de ondersteuning en dienstverlening aan de inwoners en bedrijven optimaal.  Daarnaast moeten wij als gemeente goed samenwerken in de regio en bijdragen aan de belangen van de Randstad. En dit vergt een actieve bijdrage aan de samenwerkingsverbanden.  Sterke en succesvolle samenwerkingsverbanden zijn essentieel om als kleinere gemeente zelfstandig te kunnen blijven.  Samenwerken en samengaan zijn dus niet hetzelfde.”

“Willen wij als zelfstandige gemeente doorgaan, dan moeten wij ons focussen op deze randvoorwaarden.  Dat hebben wij zelf in de hand, en daarom is het uitgangspunt van het VVD verkiezingsprogramma; laten we ervoor zorgen dat de financiën, het bestuur, de samenwerking en de dienstverlening en ondersteuning op orde zijn, dan HEBBEN WIJ ONZE TOEKOMST IN EIGEN HAND.”