En nu aan de slag!

De kiezer heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen gesproken, nu is de politiek aan zet. Met afstand is de VVD met zes zetels de grootste partij in de Wassenaarse gemeenteraad gebleven. Dat geeft ons vertrouwen en de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan goed bestuur in Wassenaar. Met een nieuwe en enthousiaste fractie wil de VVD, na vier jaar oppositie, ook weer constructief meedoen in het bestuur om zo haar beloftes van de verkiezingen waar te maken. Caroline Klaver-Bouman; “Wassenaar staat voor een aantal grote uitdagingen.  Voor de  VVD is het belangrijk dat wij met een stabiel college er voor zorgen dat Wassenaar de komende vier jaar mooi, groen en zelfstandig blijft. En dat wij een coalitieakkoord overeenkomen dat problemen niet doorschuift, maar aanpakt.” 

Daarom heeft de VVD het initiatief genomen om met alle partijen, groot en klein, om de tafel te gaan zitten. Na deze eerste gesprekken is op voordracht van de VVD, oud topambtenaar en bestuurder Dick Sluimers aan de slag gegaan als informateur namens de gehele raad. Zijn opdracht was om te kijken naar een stabiele coalitie met een werkbare meerderheid in de raad. Caroline Klaver-Bouman: “De VVD wilde een onafhankelijke informateur, die verbonden is met Wassenaar  om de mogelijkheden voor samenwerking tussen partijen goed in beeld te brengen.  Iemand die boven de partijen staat en op een pragmatische en zakelijke manier de gesprekken kan voeren. ”De VVD sloot daarbij op voorhand niemand uit. 

Het advies van de informateur na alle gesprekken was helder; het ligt voor de hand dat VVD, HvW en CDA met elkaar verder praten over het oplossen van de Wassenaarse uitdagingen voor de komende vier jaar. In de volgende fase kan nog worden bekeken of het draagvlak met andere partijen verder kan worden vergroot. De VVD-fractie ziet deze gesprekken met vertrouwen tegemoet. Caroline Klaver-Bouman: “Onze liberale inzet is daarbij glashelder; inzetten op een zelfstandig Wassenaar, een echt sluitende begroting en het aanpakken van problemen die de Wassenaarders bezighouden.” De komende weken moet blijken of de partijen het onderling eens kunnen worden over een goed coalitieakkoord dat Wassenaar vooruit helpt. Naast een coalitieakkoord wil de VVD daarbij kundige en betrokken bestuurders met voldoende onderling vertrouwen om, bij voor- of tegenspoed, de komende vier jaar Wassenaar goed te besturen. Goede samenwerking met de gemeenteraad en de vele betrokken Wassenaarders is daarbij belangrijk. Tijdens de afgelopen twee weken is daarvoor een goede basis gelegd. En nu aan de slag!