VVD haalt 50% meer zetels in gemeenteraad.

Afgelopen woensdag heeft Wassenaar gekozen voor DOEN. Met een opkomst percentage van 60% (landelijk 55%) hebben de Wassenaarders hun stem duidelijk laten horen. De VVD is blij dat zij wederom als grootste partij uit de stembus is gekomen en met 6 zetels in de gemeenteraad komt. 

Fractievoorzitter Caroline Klaver-Bouman: “Allereerst wil ik alle Wassenaarders bedanken die hun stem hebben laten horen. Gemeente politiek hoort dicht bij de mensen te staan. De relatief hoge opkomst bewijst dat Wassenaarders betrokken zijn bij wat er in ons dorp gebeurt. Daarom zijn we extra blij dat zoveel mensen hun stem aan de VVD hebben gegeven.”

Naast Caroline bestaat de fractie uit Laurens van Doeveren, Bernard Menken, Monique van Deursen, Willemijn Weekhout en Paul Ronke. Zes mensen met verschillende leeftijden en achtergronden, maar met een gezamenlijk doel: een groen, levendig, zelfstandig Wassenaar. 

De afgelopen 4 jaar heeft de VVD met een constructief kritische blik in de oppositie gezeten. De VVD is met een ijzersterke kandidatenlijst en een toekomstgericht en herkenbaar verkiezingsprogramma de campagne ingegaan. Woensdag avond werd duidelijk dat Wassenaar kiest voor een sluitende begroting, zelfstandigheid en competent bestuur. De VVD neemt hierin graag een leidende rol. 

Direct na de verkiezingsuitslag heeft de VVD als grootste partij het initiatief genomen voor gesprekken met alle partijen. Afgelopen weekend heeft Caroline Klaver samen met Laurens van Doeveren alle lijsttrekkers uitgenodigd en gesproken over de speerpunten en mogelijke coalities.

Caroline sluit af: “De kiezer heeft gesproken. We denken dat de meeste inhoudelijke verschillen tussen de partijen op zich wel overbrugbaar zijn. Voor ons is het allerbelangrijkste dat er een bestuur komt dat Wassenaar de komende 4 jaar goed bestuurt én de koers uitzet voor de jaren erna.”