Jeugdhulp in Wassenaar: “Van transitie naar transformatie.”

Terwijl de coalitiegesprekken in volle gang zijn, wordt er door de VVD-fractie natuurlijk wel gewoon doorgewerkt!

In de decentralisatie van de jeugdhulp worden momenteel grote stappen gezet. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van passende hulp. Vanuit de overheid is voorgeschreven dat elke gemeente de jeugdhulp samen met een aantal andere gemeentes moet regelen. Wassenaar doet dit in  een samenwerkingverband van 10 gemeentes, de H10, en in dit verband wordt ook de jeugdhulp gezamenlijk ingekocht.   

Om dit allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen, worden er regelmatig bijeenkomsten voor raadsleden van de H10 georganiseerd. Afgelopen vrijdag hebben de VVD woordvoerders voor het sociaal domein, Monique van Deursen en Willemijn Weekhout, in Pijnacker zo’n bijeenkomst bijgewoond. Doel van deze bijeenkomst is het zetten van de volgende stap naar de invoering  van harmonisatie, zoals het gelijktrekken van de tariefen, en de implementatie van de wettelijke doelstellingen.

Grote veranderingen in het beleid zijn dat het resultaat leidend is, wat wil zeggen er naar een concreet, toetsbaar doel wordt toegewerkt. Er komt één regiseur is die ervoor waakt dat alle hulp bij één aanbieder geboden gaat worden. Dat betekent één hulpplan, waaronder alle aspecten van de hulpvraag vallen. Dit voorkomt stapeling van zorg en komt de doelmatigheid ten goede. Deze nieuwe manier van werken zal voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken. Dit is een punt waar de VVD zich altijd voor heeft sterkgemaakt!

In Wassenaar verloopt de jeugdhulp voornamelijk via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Soms is dat voor een eenvoudige hulpvraag zoals bijv dyslectie, waar op een eenvoudige manier hulp geboden kan worden. Maar soms is de hulpvraag meer complex en moeten er  verschillende vormen van gespecialiseerde hulp geboden worden. Daar wordt dan een zorginstantie bij gezocht die het hele spectrum kan aanbieden.

De VVD is zeer positief over deze ontwikkelingen. Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor onze jeugd. De VVD vindt het zeer belangrijk dat kinderen veilig, gelukkig en met plezier op kunnen groeien. En als daar soms wat extra hulp en ondersteuning bij geboden moet worden, dan moet dit natuurlijk wel zo goed mogelijk gebeuren!