Symposium van de Rekenkamercommissie: ”De burger neemt het initiatief.”

Terwijl de coalitiegesprekken in volle gang zijn, wordt er door de VVD-fractie natuurlijk wel gewoon doorgewerkt! (deel 2). Namens de VVD Wassenaar namen de fractieleden Willemijn, Monique en Yvonne deel aan een symposium van de gezamenlijke Rekenkamer van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. 

De aanleiding van het symposium in het Louwman Museum was de presentatie door de rekenkamer van een uitvoerig onderzoek naar de burgerinitiatieven in deze gemeentes. Wat dit onderzoek bijzonder maakt, is dat het gepaard gaat met concrete tips en aanbevelingen voor een succesvol burgerinitiatief.  Tijdens het symposium gingen initiatiefnemers, raadsleden, wethouders en ambtenaren met elkaar in gesprek om de bestaande knelpunten op te sporen, uit te spreken en om tot gezamenlijke oplossingen en verbeteringen te komen.

Het begrip burgerparticipatie is iets wat in alle aspecten van onze samenleving steeds vaker doorklinkt. Maar wat betekent dit in de praktijk? 

Van aanleg van een jeu- de boule-baan tot het opfleuren van een gemeentetuin, van activiteiten voor ouderen in de buurt tot buurtkookhuis, het scala aan burgerinitiatieven is groot en groeit. Het toont een maatschappij brede tendens van grotere betrokkenheid van de inwoners bij hun eigen leefomgeving en de behoefte om hier zelf (mede) vorm aan te geven.

Maar wat is de rol van de gemeente bij burgerinitiatieven? Op welke wijze kan en wil de gemeente initiatieven ondersteunen? En andersom; wat verwachten initiatiefnemers van de gemeente?  Minister Ollongren, aanwezig tijdens het symposium, zegt: ”De regering vindt zelfredzaamheid en eigen kracht van de samenleving belangrijk, want zij kan zelf onmogelijk alle onderdelen van het maatschappelijk leven organiseren”. De VVD omarmt deze gedachte en wil bij de initiatiefnemers een luisterende, eerlijke en open gesprekspartner zijn vanuit het uitgangspunt: “Ja, tenzij…” in plaats van “Nee, mits…”

De VVD vindt dat van de initiatiefnemers natuurlijk wel verwacht mag worden dat ze met een goed doordacht plan moeten komen met een degelijke financiële onderbouwing. De VVD gaat ervan uit dat in beginsel de gemeente een faciliterende rol speelt; wat betekent dat de gemeente niet vanzelfsprekend de financiering voor haar rekening neemt.  

De VVD het belangrijk dat de initiatiefnemers eigenaar blijven van hun initiatief.