Terwijl de coalitie onderhandelingen nog steeds in volle gang doorgaan, doet de VVD fractie gewoon haar werk

Ook deze week worden er weer gesprekken gevoerd over de te vormen coalitie voor Wassenaar en gaan de “gewone” werkzaamheden van de fractieleden door. Er waren wederom diverse bijeenkomsten waarvoor vertegenwoordigers uit de Wassenaarse  politiek uitgenodigd waren. Namens de VVD fractie bezochten Willemijn Weekhout en Yvonne v.d. Velde de feestelijke ingebruikname van de verbeterde toegang van het wooncomplex ‘De Plataan’ aan de Ernst Casimirstraat. Het is zeer belangrijk dat, wanneer ouderen langer op zichzelf moeten blijven wonen, zij o.a. hun woning gemakkelijk kunnen bereiken. 

Voor de inwoners vond de thema-avond veiligheid in Wassenaar plaats. Deze avond werd georganiseerd door de gemeente. Ook burgemeester Koen was hierbij aanwezig. Namens de VVD waren de fractieleden Paul Ronke en Monique van Deursen aanwezig. Het is voor de VVD belangrijk om zoveel mogelijk te weten te komen over wat er leeft onder de bevolking. Zeker als het om veiligheid gaat! Belangrijkste uitkomst van deze avond was dat, voor de aanwezigen, de verkeersveiligheid op de eerste plaats staat. Een duidelijk signaal dat er naar de verkeerssituatie in Wassenaar gekeken moet worden en dat knelpunten voortvarend moeten worden aangepakt. De VVD stelt uw input zeer op prijs, want alleen als wij weten welke problemen de inwoners ondervinden, kunnen wij er mee aan de slag!

Op vrijdag vierde de smalspoor-stoomtrein Leiden Katwijk haar 25-jarig bestaan aan het Valkenburgse Meer. Hierbij waren de fractieleden Willemijn Weekhout, Yvonne v.d. Velde en Monique van Deursen aanwezig.  Het complex van de stoomtrein ligt in het gebied dat deel uitmaakt van de plannen rondom Valkenburg. Tijdens de presentatie kwam het belang van een goede invulling en bestemming van deze omgeving aan bod. 

Brasserie Buitenhuis, dat naast het stoomtreincomplex ligt, en Stoomtrein Katwijk Leiden hebben de handen ineengeslagen en hun visie gepresenteerd voor de toekomst van het Valkenburgse Meer als Stadsstrand van de regio. Een toeristische zone en recreatieve corridor. Een mooi voorbeeld van een goed doordacht en onderbouwd burgerinitiatief. Hoewel het gebied valt onder de gemeente Katwijk vragen zij voor de uitvoering mede steun van de omliggende gemeentes, waaronder Wassenaar. 

De VVD juicht dit toe. Het is in ons aller belang, voor huidige én toekomstige generaties, dat dit gebied zo goed mogelijk ontwikkeld wordt en dat alle belanghebbenden hierbij betrokken worden.