Vertrouwen in onze toekomst

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een drukke periode achter de rug; twee (in)formaties o.l.v. Wassenaarder Dick Sluimers, een nieuw coalitieakkoord en een nieuwe wethoudersploeg. Als VVD doen we - na vier jaar in de oppositie - weer mee in het dorpsbestuur. Zo kunnen wij onze ambities ook het beste waarmaken!

Het coalitieakkoord “Zelfstandig en Verantwoordelijk” geeft daarvoor de juiste basis. De Wassenaarse VVD kiest voor een zelfstandig Wassenaar, zodat wij als inwoners zelf beslissen hoe ons groen behouden blijft of welke woningen hier worden gebouwd. Ons dorp is door de Elsevier terecht verkozen tot mooiste woongemeente in onze provincie. Dat willen graag vasthouden! Daarvoor is ook een echt sluitende gemeentelijke begroting noodzakelijk; het huishoudboekje moet op orde blijven. En natuurlijk hoort bij een zelfstandige gemeente, een nieuwe burgemeester. Als grootste partij in de gemeenteraad, zullen wij daar daarvoor inzetten.   

Andere prioriteiten zijn het investeren in een nieuwe sporthal en in onze winkelgebieden. Ons dorp moet blijvend aantrekkelijk blijven. Ook willen wij een aantal regels, vergunningen en procedures vereenvoudigen;  Wassenaarders kunnen heel goed zelf beslissingen maken over bijvoorbeeld hun eigen tuin. De gemeente faciliteert, handhaaft, maar hoeft niet onnodig in de weg te zitten. De VVD wil een gemeente die haar kerntaken goed op orde heeft; het afval moet gewoon moet vaak genoeg worden opgehaald en de verkeersproblemen worden opgelost waar mogelijk. Niets is zo vervelend dan Wassenaar niet veilig en vlot in en uit kunnen. Met toenemende drukte in de regio blijft dit onze prioriteit. 

Het VVD-team is bij de gemeenteraadsverkiezingen sterk vernieuwd. Met het vertrek van Caroline Klaver, ben ik gekozen als nieuwe fractievoorzitter  Samen met Bernard, Monique, Willemijn, Paul, Iwein, Yvonne en Gerbrand ga ik er een mooie periode van maken. Om het Wassenaarse en liberale geluid zo goed mogelijk te laten horen namens al onze kiezers.

De komende jaren komen er genoeg uitdagingen op Wassenaar af. Veel voornemens moeten nog worden omgezet naar resultaat. De VVD-fractie zal het coalitieakkoord steunen, samenwerken met andere fracties en organisaties, en het beleid langs een Wassenaarse, liberale meetlat wegen. Dat betekent steun geven aan goede plannen en bijsturen waar nodig. Constructief en positief. Niet alleen vanuit het raadshuis, maar ook tijdens werkbezoeken, evenementen en met contacten in de regio. 

Verkiezingen zijn er eens in de vier jaar, maar het contact met u willen wij graag de komende jaren vasthouden. Schroom daarom niet om ons te benaderen. De gemeenteraad is vanaf deze week weer aan de slag. Wij zien er naar uit om voor u aan het werk te gaan. Als u actief wilt meedenken over Wassenaar, kom langs op onze bijeenkomsten of wordt lid. U bent van harte welkom. 

Namens de Wassenaarse VVD-fractie,

Laurens van Doeveren

Fractievoorzitter