Een zelfstandig Wassenaar voorziet in een levendig en florerend winkelgebied

Op 10 oktober waren VVD wethouder Caroline Klaver en diverse VVD Raadsleden aanwezig bij de presentatie van het door het Centrummanagement gemaakte, richting gevende, Beeldkwaliteitsplan. Een plan waardoor het centrum nog aantrekkelijker kan worden om er inkopen te doen, maar ook een gebied waar het gezellig is om langer te verblijven.

De VVD Wassenaar vindt het van groot belang dat de inwoners dicht bij huis hun boodschappen kunnen doen. Maar het is net zo belangrijk, voor zowel de winkeliers als de inwoners maar uiteraard ook voor mensen van buiten Wassenaar, dat ook de beleving van een dagje  winkelen kan worden ervaren. 

Dit kan alleen als het Centrum daartoe goed is toegerust en waar het plezierig is om langere tijd te verblijven. Dit houdt o.a. in mooie uitstraling door goed uitziende straten, goed straatmeubilair, goede verlichting, maar ook voorzieningen zoals voldoende fietsenstallingen, goed bereikbare parkeergelegenheid en een openbaar toilet. Ook de uitstraling van de winkelpanden moet aangepakt worden waardoor er een mooie gevellijn ontstaat. Hierbij wordt teruggegrepen op de oorspronkelijke bouwstijl.

De VVD is dan ook positief over het in de begroting opnemen van een bedrag voor het opwaarderen van de winkelgebieden. Raadsleden Ronke en van Deursen, beiden ondernemer in het centrum: “Het spreekt voor zich dat ook de winkeliers en de pandeigenaren hier zelf een verantwoordelijke rol in spelen. Want de uitvoering van dit plan moet door alle partijen gesteund worden.”

De VVD ziet met veel vertrouwen en belangstelling de verdere ontwikkelingen van de nu gepresenteerde plannen tegemoet om het Wassenaars winkelgebied die opwaardering te geven, waardoor het winkelaanbod in stand blijft en zelfs kan uitbreiden.