Een nieuwe begroting voor een zelfstandig en verantwoordelijk dorp

Deze week behandelt de gemeenteraad de eerste begroting van het nieuwe College waar de afgelopen maanden hard aan is gewerkt. Na vier jaar oppositie en een verkiezingsoverwinning, doet de Wassenaarse VVD weer mee in het dorpsbestuur. Zo kunnen wij het vertrouwen van duizenden Wassenaarders het beste waarmaken. Juist in deze cruciale periode voor onze zelfstandigheid is samenwerken voor Wassenaar belangrijk. 

Een nieuwe Collegeperiode begin je helaas niet op “nul”. De ongedekte rekeningen van het vorige linksere College moesten worden opgelost. Een aantal bezuinigingen bestonden op papier, maar waren niet “ingevuld”. Een ambtelijk woord om te zeggen dat er gewoon geen keuzes waren gemaakt. Daarnaast wordt Wassenaar in deze collegeperiode geconfronteerd met het afschaffen van de precariobelasting. Dat schiet een fors gat van bijna twee miljoen in onze gemeentelijke begroting. De VVD is tevreden dat het College eerst heeft gekeken naar waar zij zelf wat minder kon uitgeven alvorens te kijken naar compensatie via lastenverhogingen. Zo gaan de lasten per saldo niet omhoog, 

Een begroting is een totaalpakket met ombuigingen en investeringen. Voor de korte- en lange termijn.  Daar gaan wij deze woensdag over debatteren in de Raad. De nieuwe begroting geeft wel duidelijk invulling aan een paar belangrijke VVD-wensen die wij de afgelopen vier jaar al hebben uitgedragen. Meest belangrijk is het toewerken naar een echt sluitende begroting; een begroting zonder fopbezuinigingen, een begroting zonder structurele greep uit de reserves en een begroting waarin we geen rekeningen doorschuiven voor toekomstige generaties. Deze Collegeperiode wordt dat eindelijk opgelost. Gelukkig is er met deze maatregelen ook ruimte voor nieuwe investeringen; een nieuwe Sporthal, het verder opknappen van het centrum en onze winkelgebieden, meer handhaving en ons groen beheer verder op peil brengen. En voor de echt lange termijn kan Wassenaar zo bijvoorbeeld ook parkeergarages zonder parkeertarieven behouden. 

Na de begrotingbehandeling moet het College vooral aan de slag; met plannen om te investeren, maar ook om te bezuinigingen waar nodig. Zinvol bezuinigen is ook een kunst en voorkomt een te hoge rekening van de gemeente voor ons allemaal. Na een goed debat op woensdag, moet het College het vooral gaan laten zien. Handen uit de mouwen en samenwerken voor Wassenaar. Praatjes en geschreeuw houden ons mooie dorp niet zelfstandig.