Afsluiting Storm is het bewijs

Verkeersinfarct schreeuwt om regionale aandacht

De VVD had het al in haar verkiezingsprogramma staan en in het coalitieakkoord is expliciet geld gereserveerd. Onze wegen zijn niet gemaakt voor de duizenden auto´s die onze noord-zuid assen gebruiken om de files op de A4 en de N44 te ontwijken. Inwoners én ondernemers betalen de prijs van onze “prettige doorstroom-functie”.

Ondernemers klagen steen en been

Oorzaak - gevolg is simpel. Als je ten zuiden van het zwembad woont is de Luifelbaan onbereikbaar geworden. Mariahoeve, de Theresiastraat en het Willem Royaardsplein zijn de lachende derde, vierde en vijfde. Vorige week dinsdag spraken vele ondernemers tijdens de raadsvergadering met een noodoproep over de bereikbaarheid van het Wassenaarse centrum. Twee dossiers maakten samen dat de maat vol is: 5 maanden werk aan de Storm en zwalkend eenrichtingsverkeer op de Johan de Wittstraat zit de ondernemers hoog.

Versnellen op de Storm

Het straatwerk op de Storm is beschermd dorpsgezicht. Daar hebben we met elkaar voor gekozen. Daardoor kan er geen bestratingsmachine aan de gang die snelle meters maakt. En vanwege ARBO-regels kan de weg niet  half open blijven. Handwerk dus, maar met meer handjes is de totale projectduur in te korten. De VVD-fractie zal Wethouder Klaver in de vergadering van 4 maart vragen maatregelen te nemen om de duur van de overlast fors te beperken.

Heroverwegen Johan de Wittstraat

De VVD vindt dat er 3 jaar terug foute keuzes zijn gemaakt. Dat vonden we toen en dat zien we nu bevestigd. Maar fouten maken mag, als je er maar van leert en ze herstelt. Alle betrokkenen hebben gezien wat er gebeurde bij de verschillende rijrichtingen. Nu moeten we samen met ondernemers en bewoners definitief de juiste keuze maken.

Regionale zaak, dus meer geld van Provincie en Rijk

De Wassenaarse wegen zijn ruimschoots geschikt om de autobewegingen van en voor de eigen inwoners en bedrijven af te handelen. Dus alles wat we aan capaciteit tekort komen is aangelegd voor sluipverkeer van buiten. “Het kan niet zo zijn dat wij moeten bezuinigen op cultuur en sport omdat er geld opgaat vvor sluipverkeer door ons dorp.” stelt VVD-raadslid Bernard Menken. “Ik werk graag mee aan besluiten en beleid dat ik uit kan leggen. Óók als er een compromis gesloten wordt. Maar financiële druk op de Gemeente om sluipverkeer te faciliteren krijg ik niet uitgelegd!”